Café minnesvärt Örebro

Café Minnesvärt är en återkommande träffpunkt som riktar sig till dem som drabbats av Alzheimers sjukdom eller någon annan kognitiv hjärnsjukdom och till deras anhöriga, närstående och andra som vill lära sig mer om ämnet. Träffarna ska ge minnesvärd kunskap och information genom föreläsningar och gemenskap med samtal, erfarenhetsutbyte och frågor. Träffarna avslutas med någon kulturaktivitet eller underhållning. Fokus i höst är att föreläsningarna ska ge värdefull och användbar information som berör medlemmarnas vardagssituation. Det är fri entré och gratis fika med bröd.

Lokal är alltid Brolyckans samlingssal, Tulegatan 8 – 12 och tiden är alltid en torsdag klockan 18.00 – 20.00. Anmälan senast tisdag samma vecka till tel. 019-21 32 30 eller anhorigcentrum@orebro.se En påminnelse annonseras i NA några dagar före programmen.

Caféerna är ett samarrangemang mellan Alzheimerföreningen Örebro, Anhörigcentrum och Studieförbundet Bilda.

Frågor angående programmen: Sven Larsson, 0705-53 16 55 eller larsson.socmedkonsult@telia.com

Årets första Café Minnesvärt

Alzheimerföreningen Örebro inledde årets program den 15 februari med ett Café Minnesvärt med föredrag av professor Lars-Christer Hydén från Linköping. Han betonade, att 2/3 av de demenssjuka lever i hemmiljö och hälften av dem har ingen kontinuerlig kontakt med vården. Det dröjer innan vi kan förvänta något stort genombrott för den medicinska behandlingen och det är viktigt att vi underlättar för dem som lever med en kognitiv funktionsnedsättning genom att vi utvecklar ett mer demensvänligt samhälle. För det behöver kunskaperna inom vård och media och bland allmänhet förbättras och opinionen bli mer inkluderande. Han efterlyste fler patientskolor liknande vad man har för en del andra grupper med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning. Det är tex möjligt att med rätt pedagogik och rätt teknologi hjälpa dem att kunna använda modern informationsteknologi.

Efter fika med samtal och frågor avslutades kvällen med en uppskattad musikunderhållning av Sofia med vänner från Musikhögskolan.

Kvällen lockade cirka fyrtio deltagare.

Kontaktinformation

Plats: Brolyckans seniorboende, Samlingssalen Tulegatan 8-12 (intill Anhörigcentrum), Örebro
Kontakt och frågor: Sven Larsson
Tel: 0705-53 16 55
E-post: larsson.socmedkonsult@telia.com