• HÖSTPROGRAM – CAFÉ MINNESVÄRT

  Café Minnesvärt är en återkommande träffpunkt som riktar sig till dem som drabbats av Alzheimers sjukdom eller någon annan kognitiv hjärnsjukdom och till deras anhöriga, närstående och andra som vill lära sig mer om ämnet. Träffarna ska ge minnesvärd kunskap och information genom föreläsningar och gemenskap med samtal, erfarenhetsutbyte och frågor. Träffarna avslutas med någon kulturaktivitet eller underhållning. Fokus i höst är att föreläsningarna ska ge värdefull och användbar information som berör medlemmarnas vardagssituation. Det är fri entré och gratis fika med bröd.
  Lokal är alltid Brolyckans samlingssal, Tulegatan 8 – 12 och tiden är alltid en torsdag klockan 18.00 – 20.00. Anmälan senast tisdag samma vecka till tel. 019-21 32 30 eller anhorigcentrum@orebro.se
  En påminnelse annonseras i NA några dagar före programmen.
  Caféerna är ett samarrangemang mellan Alzheimerföreningen Örebro, Anhörigcentrum och Studieförbundet Bilda.
  Frågor angående programmen: Sven Larsson, 0705-53 16 55 eller larsson.socmedkonsult@telia.com

  Torsdag den 26 oktober
  Ska primärvården ha ansvaret för demenssjukdomar? Kompetens och ansvar.
  Anders Wimo, distriktsläkare vid Bergsjö Hälsocentral, Nordanstig och professor i Geriatrisk allmänmedicin vid Karolinska institutet. Anmälan senast tisdag 24 okt.

  Torsdag den 23 november
  Vi har Alzheimer i släkten. Hur stor är risken för våra barn att få sjukdomen och vad kan de göra för att skydda sig?
  Charlotta Thunborg, fysioterapeut, PhD, forskare vid Karolinska institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, divisionen för klinisk geriatrik. Anmälan senast tisdag 21 nov.

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

Kontaktinformation

Sven Larsson, ordförande
Telefon: 0705-53 16 55