• HÖSTPROGRAM – CAFÉ MINNESVÄRT
  Första onsdagen i månaden sept-dec.
  Se annons i tidningen 7 veckan innan .

  1 november kl. 18.00
  Föreläsning, fika och gemenskap
  Plats: Café UH 1 trappa upp.
  6 december kl. 18.00

  Föreläsning, fika och gemenskap
  Plats: Café UH 1 trappa upp.

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

  Spara

Kontaktinformation

Anna Berggren, ordförande
Telefon: 0660-532 15