Downs syndrom och demenssymtom av Alzheimertyp

År 2015 startade ett projekt av Alzheimer Sverige i samarbete med Svenska Downföreningen med finansiering från Allmänna Arvsfonden.

Projektet vill belysa situationen för personen och dennes anhöriga och kontaktpersoner vid en minnesutredning för misstänkt demensutveckling av Alzheimer typ som är vanligt vid Downs syndrom.

Projektet är nu inne på sitt tredje år. En intensiv dialog har uppstått genom detta arbete med anhöriga, LSS-boenden och alla lämpliga instanser i Sverige.

Projektet tar fram informationsmaterial, utbildningar, samt guidelines för anhörigrådgivning och framtida minnesutredningar för personer med Downs syndrom med symptom av Alzheimers sjukdom.


Utbildning i Lund

29 Augusti
Heldagsutbildning för dem som arbetar med personer med Downs syndrom och Alzheimers sjukdom – start 29 Augusti i Lund.
(Se fler datum nedan)

Projektet har valt att bjuda in personal i region Skåne, Västra Götaland (Göteborg) och Stockholms län, till en heldagsutbildning om personer med DS och AS. Föreläsare är specialister från Minneskliniken i Malmö.

Preliminärt schema:
Kl. 09:30-10:00 – Registrering och kaffe
Kl. 10:00 – Föreläsningar
Kl. 12:00 – Lunch
Kl. 13:00 – Föreläsningar
Kl. 14:30 – Kaffe
Kl. 16:30 – Dagen avslutas och diplom delas ut

Anmälan
Maila er anmälan till kansliansvarig: kristina@alzheimersverige.se eller ring 046-14 73 18.

Sista anmälningsdag: 1 Augusti 2017 – (för kursstart 29 augusti)
Max antal deltagare: 20 st
Meddela oss eventuella allergier för lunch och kaffepauser.
Pris: 3.995 SEK/person
Anmälan är bindande. Alzheimer Sverige förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få deltagare.


Utbildningslokalen i Alzheimerhuset, Lund

__________________________________________________________________________________________

Fler utbildningstillfällen i Sverige

Utbildningarna hålls på tisdagar under hela hösten 2017:

September  –  5/9  •  12/9  •  19/9  •  26/9
Oktober –  3/10
  •  10/10  •  7/10  •  24/10  •  31/10

Anmälan: senast 2 veckor före kursdag till kristina@alzheimersverige.se 
Ange vilken dag som är aktuell för dig tillsammans med din anmälan!

Utbildningar kommer att påbörjas i Göteborg, Stockholm och Uppsala under hösten. Mer info om dessa utbildningar och datum kommer du hitta här på hemsidan.

Kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyten av utfall hos deltagarna sker löpande, så att agendan och utbildningarna kan sammanfattas.

När utbildningarna av vårdpersonal är slutförd kommer Alzheimer Sverige tillsammans med Svenska Downföreningen att:
Rikta kunskaps- och utbildningsinsatser direkt till anhöriga. Tanken är att skapa en temakväll eller halvdagsutbildning inklusive informationsmaterial (bildmaterial och eventuell trycksak) till deltagare med ett anhörigperspektiv. Kontaktpersoner och närstående till personer med DS och AS-, har ett gränsöverskridande, resurskrävande och livslångt ansvar för personernas habilitering. Utbildningens mål är att ge en första instans till kunskap och access till de kommunikationskanaler för mer lärande, som medlemmar hos Alzheimer Sverige förfogar över.

Inbjudningar till utbildningstillfällena kommer att ske till Downföreningens medlemmar. Utbildningarna kommer att hållas i Malmö, Göteborg och Stockholm. Inbjudningar görs också via sociala medier som Facebook, Hemsidor och i Alzheimer Sveriges medlemstidning ”Minnesvärt”.


Filmen om DS & AS

Projektet lanserar en spelfilm under 2017. Manus kommer att spegla hur den vuxne personen med Downs syndrom får Alzheimer symptom vid vuxen ålder och upplevelsen av det. Med filmformatet kan vi nå en bredare publik som t.ex. vårdpersonal, anhöriga, beslutsfattare inom stat, kommun och landsting – men även de svenska universiteten i sina medicinska utbildningar. Projektet siktar på att göra filmen så relevant, informativ och modernt iscensatt att eventuellt någon av de Svenska TV- kanalerna kan komma att visa den.

Medverkande aktörer: Glada Hudikteatern och Moomsteatern i Malmö.
Dialog: Skådespelaren Claes Malmberg som arbetat med båda teatersällskapen tidigare leder dialogen i manus.
Manus & Regi: Lena Koppel.
Inspelning: (Preliminärt) Sommaren 2017 i Malmö och Hudiksvall.

http://www.gladahudikteatern.se/

http://moomsteatern.com/


Lena Koppel har tidigare regiserat filmen ”Hur många kramar finns det i världen”,
där bland annat Glada Hudrikteatern och Claes Malmberg medverkar.

 


KALENDER – träffa oss här

18 Maj
Downs syndrom och åldrande, Karolinska Institutet (Eugeniasalen), Solna

http://www.svenskadownforeningen.se/#/events/temadag-paa-karolinska-18-maj-downs-syndrom-och-aaldrande-68324

21 September
Internationella Alzheimerdagen 2017, Palladium, Malmö
Projektet deltar med egen monter som en del av arrangemanget.
Läs mer om Internationella Alzheimer månaden:
https://www.alz.co.uk/world-alzheimers-month/about#when-is-world-alzheimers-day

11-12 Oktober
Skånska Demensdagarna, Malmö
Ni hittar oss i mässhallen hos Alzheimer Sverige i deras monter.

http://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningskalender/utbildningar-2017/skanska-demensdagen/

 

 

 

Spara