Program hösten 2018

Tidpunkterna för höstens olika program är bokade men innehållet är inte klart än för alla tillfällen. Notera tiderna i kalendern redan nu. Fylligare information om innehållet kommer så snart det är klart, senast i slutet av augusti. För den som har tillgång till internet kan uppdateringar av programmet hämtas på vår hemsida.

Caféer på onsdagseftermiddagar på Anhörigcentrum, Tulegatan 8

Tiden är kl. 14 – längst kl. 16.

Kaffe och fikabröd 25 kr. Ingen förhandsanmälan.

För frågor: Anhörigcentrum tel. 019-21 32 30

Onsdag 19 sept. Bokcafé. Sjukhusbiblioteket tipsar om nya och gamla läsvärda böcker.

Onsdag 31 okt. Musikcafé.

Onsdag 28 nov. Berättarcafé.

Onsdag 19 dec. Julcafé.

 

Anhörigcafe i Kumla

Tisdag 2 okt kl. kl. 16 -18

Vi medverkar i en caféträff för anhöriga i Akvarellens vård- och omsorgsboende. Träffen anordnas av anhörigkonsulenterna i Kumla kommun.

För frågor: Anhörigkonsulent Marie Eneman, tel. 019-58 83 70,

 

Utbildning:

Om jag bara visste,

Torsdag 29 nov. kl. 17 – 20. Anhörigcentrum, Tulegatan 8.

Utbildning om demenssjukdomar och möjligheter till stöd för dig som bor i Örebro kommun och är anhörig till någon som nyligen fått en demensdiagnos.  I samarbete med Region Örebro län och Örebro kommun.

 

Anmälan senast tisdag 27 nov. 019-21 32 30 eller anhorigcentrum@orebro.se.

Kurserna brukar bli fulltecknade. Först till kvarn…..

 

Julfest

Vi planerar för en julfest enbart för medlemmar och närstående någon gång i december.

Kaffe och fikabröd 25 kr, Ingen förhandsanmälan behövs
För frågor: Anhörigcentrum tel. 019-21 32 30

 

Ett samarbete mellan Anhörigcentrum, Studieförbundet Vuxenskolan, Röda Korset och Alzheimerföreningen Örebro

 

Här hittar du information från föreningens årsmöte 22 mars samt verksamhetsberättelse 2017

Café den tredje torsdagen varje månad klockan 18.00 – 20.00

Anmälan senast tisdag samma vecka till tel. 019-21 32 30 eller anhorigcentrum@orebro.se

En påminnelse annonseras i NA några dagar före programmen.

Plats: Anhörigcenter, Brolyckans samlingssal, Tulegatan 8 – 12

 

 

Kontaktinformation

Ordförande: Sven Larsson
Postadress: Klostergatan 7, 703 61 Örebro
Tel: 0705-53 16 55