Om Alzheimer Sverige

Alzheimer Sverige är en rikstäckande patient- och anhörigorganisation för människor med svåra kognitiva hjärnsjukdomar samt deras anhöriga. Vi grundades 1986 under namnet Alzheimerföreningen i Sverige. Vår uppgift är att ge råd och stöd till patienter och anhöriga, uppmärksamma och belysa de problem och möjligheter som finns för berörda samt verka för bättre vård och omsorg för människor med minnessjukdomar.

Vi önskar egentligen att vi inte skulle behövas, men i dag har drygt 160 000 svenskar utvecklat Alzheimers sjukdom eller någon annan svår kognitiv hjärnsjukdom. Det tillkommer 25 000 nya patienter varje år men antalet personer som får diagnoser är långt färre. Mörkertalet är enormt. De anhöriga är ännu fler. Man räknar med att omkring 500 000 är närstående till en person med minnessjukdom. Det finns i dag symptomlindrande behandling för Alzheimers sjukdom, men forskningen visar att även andra sjukdomsgrupper kan få goda resultat vid behandling. Så länge sjukdomarna finns och de  drabbade inte får utredning, diagnos och medicinsk behandling behövs vi i Alzheimer Sverige.

Vår verksamhet har sex huvudområden:

 • Telefonrådgivning 
 • Café  Minnesvärt
 • Internationella Alzheimerdagen 
 • Tidningen Minnesvärt 
 • Opinionsbildning 
 • Internationellt arbete 

TELEFONRÅDGIVNING

Alzheimer Sverige driver en telefonrådgivning, dit du som patient eller anhörig kan vända dig med frågor kring symptom, diagnos eller hur man på bästa sätt tar sig från genom vård- och omsorgs-Sverige. Vi som svarar i telefon har jobbat länge med frågor kring minnessjukdomarna och alla har erfarenhet av att själva vara anhöriga.

Du når oss på 020-73 76 10. Vi svarar under kontorstid. Är vi upptagna i samtal är det bara att lämna ett meddelande så ringer vi upp! Du kan också få rådgivning på persiska på 0766-48 63 83 eller på bosniska (BKS) på 0760-40 07 36.

Du behöver inte vara medlem i Alzheimer Sverige, men vi rekommenderar att du blir det! Telefonrådgivningen drivs nämligen med stöd från staten. Faktorer som är viktiga att framhäva vid varje års ansökan är hur många som ringer till oss och hur många medlemmar vi har. Tillsammans blir vi starkare.

Vad är då den vanligaste frågan? Troligen hur man får en anhörig till läkaren. En annan mycket svår fråga är hur länge en anhörig kan köra bil. Den senare frågan tog vi upp i Alzheimertidningen 2/2015.

CAFÉ MINNESVÄRT

Kom och träffa andra människor under avslappnade former och lär dig mer om Alzheimers sjukdom och andra svåra kognitiva hjärnsjukdomar! Det är tanken med Café Minnesvärt, som drivs av Alzheimer Sverige som byggt vidare på ett internationellt koncept som startade i Holland 1997. Vår idé är att alltid ha någon form av föredrag och arrangemangen måste vara gratis. Målet är att bryta isolering och höja kunskaperna om minnessjukdomarna. Café Minnesvärt finns i dag på flera olika platser i Sverige och drivs i olika samarbetskonstellationer där Alzheimer Sverige alltid ingår. 2006 startades Sveriges första Alzheimer Café på Ersta diakoni.

Hitta närmsta Café Minnesvärt här. 

INTERNATIONELLA ALZHEIMERDAGEN

Den Internationella Alzheimerdagen, World Alzheimer’s Day™ instiftades den 21 september 1994 av den globala samarbetsorganisationen Alzheimer’s Disease International, ADI, som sedan 2012 firar hela september som Alzheimermånaden, World Alzheimer’s Month™.

Syftet med Internationella Alzheimerdagen och Internationella Alzheimermånaden är att ge ökad kunskap om Alzheimers sjukdom och andra svåra kognitiva hjärnsjukdomar samt att minska stigmatisering för patienter och deras anhöriga. Det är också ett utmärkt tillfälle att bli underhållen och ha roligt. Firandet inleds med att World Alzheimer Report släpps, vanligen i slutet av augusti.

Som Sveriges enda representant i ADI har vi i Alzheimer Sverige i uppdrag att manifestera händelsen i vårt land, vilket vi har gjort sedan 1995.

TIDNINGEN MINNESVÄRT

Typiskt för våra drabbade och anhöriga är att de ständigt söker efter information. Då är ett medlemskap i Alzheimer Sverige att rekommendera. Som medlem får du nämligen fyra nummer per år av vår tidning Minnesvärt (tidigare Alzheimertidningen). Vi bevakar och belyser de frågeställningar som personer med demenssjukdom och deras närstående kan komma att ställas inför. Vi bevakar även politik och forskning samt tipsar vi om utbildningar, föreläsningar och möten som Alzheimer Sverige anordnar. Framför allt vill vi med vår tidning ge hopp och trygghet!

Kostnaden för prenumeration/medlemskap är 200:-/kalenderår.
Du kan också välja att bli ständig prenumerant/medlem för 2.000:-.
Pg 13 74 18-0 eller Bg 187-6093

Prenumerera och bli medlem. 

OPINIONSBILDNING

Ett av våra viktigaste uppdrag är att bevaka vår patientgrupps intressen och inte minst uppmärksamma politiker, media och allmänheten om situationen för patienter och anhöriga. Vi behöver ständigt poängtera att mer resurser behövs till vårt område, inte minst till forskningen så att vi får fram de efterlängtade medicinerna som kan bota sjukdomen. Vi behöver också fler demensplatser och mer insatser vad gäller avlastning för anhöriga. Det är samtidigt vår uppfattning att samhället kan spara pengar på att lägga resurserna rätt. Genom att ge fler diagnoser och genom rätt medicinering kan vi öka livskvaliteten för de den sjuke, förlänga liv men också skjuta upp behoven av hemtjänst och plats på ett boende.

Vår ordförande Krister Westerlund deltar för närvarande (2016) i den projektgrupp som Socialstyrelsen tillsatt och som syftar till att ta fram nya nationella riktlinjer för demensvården.

Inför valet 2014 publicerade vi en debattartikel på DN Debatt som handlade om att Alzheimerdrabbade inte ges samma rätt som andra sjuka. Du kan också läsa artikeln på vår hemsida.

INTERNATIONELLT ARBETE

Alzheimer Sverige är medlemmar i två internationella samarbetsorganisationer, nämligen Alzheimer Europe och Alzheimer’s Disease International, ADI. Som medlemmar deltar vi årligen i organisationernas konferenser där senaste rönen inom forskning och vård presenteras.

Den globala samarbetsorganisationen Alzheimer’s Disease International, ADI, grundades 1984 och vi i Alzheimer Sverige var en av deras första tio medlemmar. Vi gick med 1986. I dag har ADI medlemmar i över 100 länder. Bara en organisation per land kan vara medlem och man måste ha begreppet Alzheimers i namnet. ADI ger ut World Alzheimer Report och äger varumärkena World Alzheimer’s Day™ och World Alzheimer’s Month™. Nästa internationella konferens hittar du här. 

ADI leds för närvarande av Glen Rees från USA (styrelseordförande) och prinsessan Yasmin Aga Khan, dotter till skådespelaren Rita Hayworth, som diagnostiserades för Alzheimers sjukdom 1981.

ADI har också en expertpanel bestående av internationellt renommerade forskare och läkare. Svenska representanter för närvarande professor Anders Wimo och professor Bengt Winblad, båd Karolinska institutet. 

Alzheimer Sverige är också medlem i Alzheimer Europe, som grundades 1990 och som i dag har 37 medlemmar. Ett av dess viktiga arbete är att vara opinionsbildare gentemot EU-parlamentet. Även Alzheimer Europe genomför årliga konferenser, där nästa hålls i Köpenhamn i månadsskiftet oktober-november 2016, läs mer här.

Alzheimer Europe leds för närvarande av vd:n Jean Georges och styrelseordförande är Heike von Lützau-Hohlbein, Tyskland. Alzheimer Europe har sedan 2012 en särskild rådgivande grupp bestående av patienter med Alzheimers eller annan svår kognitiv hjärnsjukdom. Gruppen heter European Working Group of People with Dementia och förkortas EWGPWD. Vår svenska representant är Karin Gustafsson, som du kan läsa om här. 

Sedan starten 1986 har Alzheimer Sverige (tidigare Alzheimerföreningen) drivits av personer med ett djupt personligt engagemang. De flesta av oss har eller har haft närstående som drabbats av demenssjukdom. Utifrån egen erfarenhet och tätt samarbete med forskarvärlden ger vi stöd och rådgivning till drabbade. Vi vill  synliggöra Alzheimers sjukdom och andra svåra kognitiva hjärnsjukdomar, sprida kunskap och bidra till att de som drabbas får rätt diagnos och korrekt behandling. Opinionsbildning i dessa frågor är därför en viktig del av vårt arbete.

Möt oss över hela landet

En stor del av vårt arbete görs på ideell basis, via våra 14 lokala föreningar spridda över hela landet. Varje år genomför Alzheimer Sverige ca 30 temakvällar/föreläsningar med läkare och forskare från minnesklinikerna runt om i landet. Den 21 september varje år manifesterar Alzheimer Sverige den Internationella Alzheimerdagen, vilket är en informationsdag för att sätta Alzheimers sjukdom och andra svåra kognitiva hjärnsjukdomar i fokus. Detta gör vi tillsammans med 104 andra medlemsländer i organisationen  Alzheimer Disease International (ADI ) i vilken Alzheimer  Sverige varit medlemmar sedan 1986.

 

Välkommen som prenumerant och medlem

tillsammans-ar-vi-starkareHjälp oss skapa förändring. Ju fler vi är som engagerar oss i frågor rörande Alzheimers sjukdom och andra svåra kognitiva hjärnsjukdomar, desto större möjlighet har vi att påverka och skapa förändring.
• Så att mer medel går till forskningen kring demenssjukdomar.
• Så att drabbade får rätt behandling och omvårdnad.
• Så att både drabbade och deras anhöriga får en så god livskvalitet som möjligt.

Kostnaden för prenumeration/medlemskap är 200:-/kalenderår.
Du kan också välja att bli ständig prenumerant/medlem för 2.000:-.
Pg 13 74 80-0
Bg 187-6093

Tidningen Minnesvärt kommer ut med 4 nummer per år och då ingår alltså ett medlemskap i Alzheimer Sverige.

Bli prenumerant/medlem genom att fylla i dina uppgifter nedan. Därefter skickar vi inbetalningskort, informationsmaterial och senaste numret av tidningen Minnesvärt.

Ditt namn

Din epost

Adress

Postnummer

Ort

Typ av medlemskap
1 år - 200krStändig - 2 000kr

Tidningen Minnesvärt

Hjärnan är fantastisk! Men den kan också drabbas av problem och begränsningar genom sjukdom eller skador. Genom vår tidning Minnesvärt får du möjlighet att ta del av artiklar och reportage om det mesta som berör våra minnessjukdomar. Genom att bevaka och belysa de frågeställningar som personer med dessa sjukdomar och deras närstående kan komma att ställas inför, vill vi öka kunskapen och acceptansen hos alla i samhället. Vi bevakar politik och forskning, belyser anhörigas situation och desutom tipsar vi om utbildningar, föreläsningar och möten som Alzheimer Sverige anordnar. Framför allt vill vi med vår tidning ge hopp och trygghet!

Tidningen kommer ut fyra gånger per år, och en prenumeration kostar 200:-.
Då ingår även ett medlemskap i Alzheimer Sverige.

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Lokalföreningar

Här hittar du oss. Alzheimer Sverige har lokala föreningar på 14 orter i Sverige där vi genomför regelbundna träffar och aktiviteter. Klicka på en ort så får du alla kontaktuppgifter. Vill du starta en lokalförening på din egen ort? Engagemanget behövs över hela landet och vi välkomnar varmt alla lokala initiativ.
Kontakta oss på 046-14 73 18 eller  info@alzheimersverige.se

Beställ böcker och filmer

Lär dig mer om Alzheimers sjukdom. Här har vi samlat ett urval av bra böcker och filmer som behandlar Alzheimers sjukdom och andra svåra kognitiva sjukdomar. Du kan beställa flera av dem direkt från oss. Utöver pris tillkommer porto och en expeditionsavgift på 25 kr. Vi skickar inbetalningskort med ditt paket.

Samtliga priser är inkl. moms.
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

 • Film

  En sång för Martin

  Barbara Hartman är första violinist i en symfoniorkester och har levt i ett långvarigt äktenskap. Hon förälskar sig handlöst i kompositören och dirigenten Martin Fischer som liksom Barbara är gift och har vuxna barn. De två flyttar tillsammans. Plötsligt börjar Martin bli glömsk och förvirrad.

  Pris: 149.00

  Beställ

  En sång för Martin

  Barbara är förstaviolinist i en symfoniorkester. Hon lever i ett sedan länge dött äktenskap och har två barn. Genom sitt arbete kommer hon i kontakt med Martinsom är kompositöroch som ska dirigera hennes orkester i en symfoni som han själv skrivit. Ganska snart väcks det djupa känslor mellan Barbara och Martin, och det slutar med att de lämnar sina respektive och gifter sig. Deras kärlek är djup och äkta, vilket skildras på ett mycket realistiskt och vackert sätt.

  En tid in i äktenskapet börjar Martin förändras. Han blir glömsk, blandar ihopnamn och ibland hittar han inte i sitt eget hem. Till en början tas detta som renutbrändhet men Martins problem bara växer. Efter en konsert som slutar i katastrofläggs Martin in för undersökning, ganska snart står det klart att han drabbats av Alzheimers sjukdom.
  Genom filmen får man följa en allt sämre Martin. En Martin som gör ner sig, går vilse, blir aggressiv och ledsen. Samtidigt får vi följa Barbaras försök att hjälpa Martin, samtidigt som hon plågas över av att hans sjukdom förändrar honom. Hon känner sig maktlös över att den man hon älskar över allt annat börjar tyna bort, och det finns ingenting hon kan göra.

  Filmen är regisserad av Bille August. Manuset bygger på Ulla Isakssons självbiografiska bok Boken om E, som handlar om hennes make Erik Hjalmar Linder som drabbades av Alzheimers sjukdom. Filmen är till stora delar inspelad på Hamburgö i Tanums kommun. Filmens urpremiär var förlagt till Folkets Hus i Hamburgsund.

  Skådespelare
  • Sven Wollter – Martin
  • Viveka Seldahl – Barbara
  • Reine Brynolfsson – Biederman, Martins agent
  • Jonas Falk – Läkare
  • Lisa Werlinder – Elisabeth

 • Film

  Away from her

  ”Away from Her” är en fängslande regidebut och en hjärtskärande studie i livets oförutsägbarhet och hur man, för att överleva, måste försöka finna någon slags frid i det.

  Pris: 149.00

  Beställ

  Away from her

  Fiona (Julie Christie) och Grant (Gordon Pinsent) har varit gifta i 40 år när Fiona drabbas av Alzheimers. Till slut måste hon flytta till ett sjukhemoch för första gången lever de separerade, något som inte bara leder till att Fiona glömmer sin äkta man. Hon inleder faktiskt även ett förhållande med en annan man på sjukhemmet. Grant måste offra hela sig och sin stolthet för att få deras förhållande att åter blomstra.
  Away From Her är en stark och varmt skildrad kärlekshistoria med en lysande Julie Christie i huvudrollen.

  FÖRFATTARE: Alice Munro
  REGISSÖR: Sarah Polley
  SKÅDESPELARE
  •    Wendy Crewson
  •    Julie Christie
  •    Gordon Pinsent
  •    Michael Murphy
  •    Olympia Dukakis
  •    Alberta Watson
  •    Kristen Thomson

 • Film

  Ung anhörig

  En film om anhöriga till drabbade av Alzheimers sjukdom.

  Pris: 99.00

  Beställ

  Ung anhörig

  En film om att vara anhörig till en Alzheimersjuk mamma eller pappa Vad händer och hur känns det när man är ung och mamma eller pappa drabbas av Alzheimers sjukdom?
  Frågorna är svåra och smärtsamma att svara på medan livet förändras för all framtid. Maria och Sofia var i yngre tonåren när deras pappa blev sjuk. Under flera år upplevde de hur det känns att bli förälder till en förälder. Hur det är att hjälpa sin pappa till toaletten, att våga berätta för andra och att oroa sig för att ärva sjukdomen. Och att fråga sig om det går att sörja någon som fortfarande lever.

  Sofia filmade sin pappa under flera år och resultatet ser du i den här filmen ”Ung anhörig”. I filmen medverkar Maria, flickornas pappa Bertil samt Petra och Kim som har föräldrar i olika stadier av Alzheimers sjukdom.

  Filmen är producerad av Alzheimerföreningen i Sverige med stöd av Socialstyrelsen.

 • Bok

  Anhörig i nöd och lust

  Den här boken vänder sig till dig som vårdar, stödjer eller hjälper din make eller maka, partner, dina barn, syskon, en förälder eller någon annan närstående.

  Pris: 100.00

  Beställ

  Anhörig i nöd och lust

  Den här boken vänder sig till dig som vårdar, stödjer eller hjälper din make eller maka, partner, dina barn, syskon, en förälder eller någon annan närstående.
  Förhoppningsvis ska den guida dig till att efter förmåga, förutsättningar och med stöd och hjälp finna balans mellan att hjälpa andra och livet i övrigt.
  Budskapet är att du ska tänka på dig själv, både för ditt eget bästa och för den du hjälper. För att kunna hjälpa andra måste också du själv få hjälp.

  Författare: lennart Johansson

 • Bok

  Min syster fick alzheimer

  Moniqa Andersson är bara 58 år då hon får diagnosen Alzheimers sjukdom. I boken Min syster fick alzheimer – om vård och bemötande ur ett anhörigperspektiv beskriver hennes syster, bokens författare, hur hon går bredvid genom sjukdomsförloppet och kämpar för att Moniqa ska få en trygg och fungerande vård på ett demensboende.

  Pris: 100.00

  Beställ

  Min syster fick alzheimer

  – om vård och bemötande ur ett anhörigperspektiv
  Andersson Iréne
  Moniqa Andersson är bara 58 år då hon får diagnosen Alzheimers sjukdom. I boken Min syster fick alzheimer – om vård och bemötande ur ett anhörigperspektiv beskriver hennes syster, bokens författare, hur hon går bredvid genom sjukdomsförloppet och kämpar för att Moniqa ska få en trygg och fungerande vård på ett
  demensboende.
  Min syster fick alzheimer är inte bara en engagerad och personlig skildring av hur en demenssjukdom utvecklas och hur de närstående drabbas, den ger också en värdefull inblick i hur vårdsystemet fungerar. Iréne Andersson reflekterar träffsäkert över bemötandet inom den kommunala demensvården och psykiatrin samt ger ett antal konkreta råd om vad som skulle kunna förbättras. Hon problematiserar vidare begreppen ”anhörig” och
  ”anhörigsjukdom” samt tar upp frågor om identitet, etik och ansvar.

  Här kommer många anhöriga och närstående att känna igen sig och få stöd.
  Författarens iakttagelser gör också boken särskilt intressant för personal i kommun och landsting.

  Iréne Andersson arbetar som lektor vid Malmö högskola med utbildningsvetenskap samt forskar om genus och
  fredshistoria. Hon är även flitigt anlitad av Alzheimerföreningen som föreläsare.
  Boken är bra för anhöriga, all personal skall läsa den, politiker har god nytta av den.

 • Bok

  Äldreassistent, Om människosyn, värdegrund och bemötande

  Vad innebär det egentligen att vara äldreassistent? Svaret på frågan
  finns i den här boken. Äldreassisten vänder sig både till vårdgymnasiernas
  elever och till den personal som dagligen möter de äldre.

  Pris: 190.50

  Beställ

  Äldreassistent, Om människosyn, värdegrund och bemötande

  Vad innebär det egentligen att vara äldreassistent? Svaret på frågan finns i den här boken.

  Arbetet inom äldreomsorgen innebär ständiga möten mellan personal och brukare. Vissa möten uppfattas som mer positiva än andra. Oftast är det mellan människor som delar, eller i varje fall förstår, varandras värdegrund.

  Äldreassistent handlar om centrala begrepp i värdegrunden som självbestämmande, respekt, integritet, delaktighet, trygghet och meningsfullhet. Och för att förtydliga vad detta innebär innehåller boken konkreta fallbeskrivningar. De visar hur värdegrunden löper parallellt med det dagliga arbetet inom äldreomsorgen.

  Äldreassisten vänder sig både till vårdgymnasiernas elever och till den personal som dagligen möter de äldre.

 • Bok

  Delaktighet inom äldreomsorgen

  ”Boken är inspirerande, välskriven och lättläst. Den passar mycket väl
  inom omvårdnadsutbildningar och för andra intresserade av ämnet.
  Boken lämpar sig även utomordentligt väl som diskussions- och
  inspirationsmaterial för arbetslag inom äldreomsorgen.”
  Lektörutlåtande från Ewa Langerbeck, BTJ L

  Pris: 190.50

  Beställ

  Delaktighet inom äldreomsorgen

  Om att låta de äldre få behålla makten över sina liv

  ”Boken är inspirerande, välskriven och lättläst. Den passar mycket väl inom omvårdnadsutbildningar och för andra intresserade av ämnet. Boken lämpar sig även utomordentligt väl som diskussions- och inspirationsmaterial för arbetslag inom äldreomsorgen.”

  Lektörutlåtande från Ewa Langerbeck, BTJ
  Charlotte Roos är verksamhetschef och har arbetat länge inom äldreomsorgen. Hon är en uppskattad och engagerad föreläsare som brinner för de äldres rättigheter.

 • Bok

  När en anhörig eller vän blir svårt sjuk.

  Den här boken vet hur det är att stå vid sidan av en svårt sjuk person.
  Du är den som ska stötta och hjälpa – men du behöver också hjälp,
  inte minst att få svar på frågor som du inte vågar ställa.

  Pris: 79.00

  Beställ

  När en anhörig eller vän blir svårt sjuk.

  Den här boken vet hur det är att stå vid sidan av en svårt sjuk person. Du är den som ska stötta och hjälpa – men du behöver också hjälp, inte minst att få svar på frågor som du inte vågar ställa.
  När någon är svårt sjuk vill man göra allt för att hjälpa. Men vad vågar man prata med den sjuka om? Hur tröstar man? Hur kan man lindra smärtor? Varför äter den sjuka så lite? Och vad får man egentligen göra på sjukhus? Kan man sköta patienten hemma? Vad händer när någon dör?
  Och när allt är över, hur gör man då? Hur ordnar man en begravning, vad är ett dödsbo egentligen?
  Den här boken försöker vara din samtalspartner. Den informerar sakligt – också om sådant som du inte vågar fråga om.

 • Bok

  Bemötandelexikon

  Lexikon i beteende och bemötande av demenssjuka En oumbärlig bok
  för alla som arbetar med demenssjuka personer. Slå snabbt upp en
  knepig situation och läs ett eller flera förslag på hur man kan lösa
  situationen.

  Pris: 210.00

  Beställ

  Bemötandelexikon

  Lexikon i beteende och bemötande av demenssjuka En oumbärlig bok
  för alla som arbetar med demenssjuka personer. Slå snabbt upp en
  knepig situation och läs ett eller flera förslag på hur man kan lösa
  situationen.

  En oumbärlig bok för alla som arbetar med demenssjuka personer. Slå snabbt upp en knepig situation och läs ett eller flera förslag på hur man kan lösa situationen. Lexikonets lösningar på beteendeproblem är tekniker, bemötande och handlingssätt som flera personer har prövat och lyckats med. Förslagen till lösningar bygger på att kunna förstå meningen med ett störande beteende och ha förmågan att gå in i den demenssjukes värld. När beteendet har en negativ effekt på den dementa, kan det här lexikonet var till hjälp att komma tillrätta med situationerna och få den demenssjuka att åter bli lugn och nöjd utan medicin.

 • Bok

  Hjärna Parkinson

  En bok som vänder sig till alla som vill lära sig mer om Parkinsons
  sjukdom. Boken är faktaspäckad men samtidigt så underhållande att
  alla kan läsa den med behållning.

  Pris: 145.00

  Beställ

  Hjärna Parkinson

  En viktig bok för alla som arbetar med Parkinsonsjuka personer. Beskriver vanliga symptom men också en mängd mindre kända. Författaren är sjuksköterska som själv lider av Parkinson.

  “Den är …full av praktiska råd till patienter med denna sjukdom och till anhöriga. Boken är ett utomordentligt exempel på möjligheten att ge enkel och rak medicinsk information. Den är att rekommendera inte bara till patienter med sjukdomen utan också till anhöriga och andra i omgivningen liksom till vårdpersonal.” Bengt Källén, BTJ

 • Bok

  Palliativ vård

  Peter Strang är Sveriges förste professor i palliativ medicin. Han har skrivit flera böcker för läkare och sjuksköterskor men denna är den första skriven direkt för undersköterskor och vårdbiträden.

  Pris: 210.00

  Beställ

  Palliativ vård

  Peter Strang är Sveriges förste professor i palliativ medicin. Han har skrivit flera böcker för läkare och sjuksköterskor men denna är den första skriven direkt för undersköterskor och vårdbiträden.

  Undersköterskor påp Stockholms sjukhem har granskat boken. Varje kapitel innehåller fallbeskrivningar, faktarutor och reflektionsfrågor. Boken beskriver, bl.a. genom några fallbeskrivingar, också demenssjuka personers särskilda behov. Författaren redogör dessutom för närståendes behov och önskemål. Peter Strang är en av författarna till Nationellt vårdprogram för god palliativ vård.

  Fin recension från tidningen Kommunalarbetaren
  “Detta är en liten bok av stort värde för de många som vårdar svårt
  sjuka äldre inom den kommunala äldreomsorgen. Peter Strang har
  med sin gedigna kunskap och erfarenhet inom den palliativa vården riktat
  sig direkt till undersköterskor och vårdbiträden. Han lyfter fram den
  palliativa vårdfilosofin, dess bakgrund och nuläge.

  Boken är pedagogiskt utformad med faktarutor, reflektionsuppgifter
  och fallbeskrivningar. Den betonar hur den palliativa vårdens värdegrund
  skiljer sig från vanlig vård och omsorg, och lyfter fram människans
  omättliga behov av att bli sedd, få känna närhet, respekt och empati
  också i livets slut.
  Boken tar upp behandlingen av svåra kroppsliga symtom, men också
  etiska och existentiella problem. På ett enkelt sätt framför ett svårt
  budskap genomsyrat av en etisk värdegrund, som låter människan
  leva tills hon dör, med respekt för den svage.

  En utomordentlig introduktion för den oinvigda till den palliativa
  medicinens vårdområde. Den riktar sig till alla som vårdar gamla
  och sjuka antingen man arbetar inom kommun eller landsting.”

  Fotnot: Barbro Beck-Friis är läkare, professor och en av landets främsta experter inom geriatrik, läran om åldrandets sjukdomar.

 • Bok

  Sorg är en försummad och missförstådd process

  Ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer
  och andra förluster.

  Pris: 210.00

  Beställ

  Sorg är en försummad och missförstådd process

  Utifrån sina egna och andras erfarenheter belyser författarna vad sorg är och hur det är möjligt att bearbeta sin sorg för att återfå sin ursprungliga energi och livslust. Boken Sorgbearbetning ger sörjande tillgång till ett väl beprövat handlingsprogram, med övningar för att läka sorgen och smärtan efter förlusten.

  “Denna bok erbjuder en mycket användbar och praktiskt metod för att genomföra ett sorgearbete. Jag hänvisar regelbundet till den i min undervisning och rekommenderar den varmt som ett redskap både för privatpersoner och professionella som i sin yrkesroll möter sörjande.”
  – Katarina Mannheimer, Lektor vid Socialhögskolan, Stockholms Universitet

  Författare: John W James, Russel Friedman
  Antal Sidor: 155

 • Bok

  Busiga vårdtagare

  Fem grundstrategier har Ola Polmé arbetat fram genom många års
  erfarenhet inom äldreomsorgen. Boken beskriver och ger förståelse för
  vårdtagarens olika beteenden i allmänhet och inom demensvården
  i synnerhet.

  Pris: 210.00

  Beställ

  Busiga vårdtagare

  Fem grundstrategier har Ola Polmé arbetat fram genom många års erfarenhet inom äldreomsorgen. Boken beskriver och ger förståelse för vårdtagarens olika beteenden i allmänhet och inom demensvården i synnerhet.

  Om personalen förstår orsaken till det “busiga uppförandet” och använder författarens grundläggande tekniker mår både de och vårdtagarna mycket bättre.

  Författare: Ola Polmé
  Antal Sidor: 80

 • Bok

  Mysteriet Claes Malmberg

  Fyra år gammal kommer Claes Malmberg farande i en röd trampbil nerför Avenyn i Göteborg på jakt efter en försupen operasångare till pappa som en dag lämnat familjen med en sliten resväska i näven. Han ska aldrig återfinna honom. “Hela mitt liv har på sätt och vis varit ett sökande efter min försvunne far” menar Claes.

  Pris: 150.00

  Beställ

  Mysteriet Claes Malmberg

  “Det har fört mig in i strålkastarljus, buddhism, fängelser, missbruk och en vansinnigt massa märkliga händelser.” Läs historien om hur en vilsen ung arg man blev en av våra mest folkkära skådespelare. Om sanningen bakom Ronny Jönssons keps, relationen till Jan Malmsjö, hångel med Babben Larsson, bråk med Leif GW Persson och självmordstripper med Tommy Körberg. Om när morfar spökade för honom på sin egen begravning – och hur Claes själv svek sin mamma på hennes dödsbädd. Dessutom avslöjar han episoder från sina tidigare liv, bland annat som barnmorska under vikingatiden. Boken är skriven med Petter Karlsson som medförfattare.

  Författare: Claes Malmberg, Petter Karlsson
  Antal Sidor: 332

 • Bok

  I huvudet på en hjärnforskare

  Boken beställs via e-mail till brynja.gunnarsdottir@skane.se

  Arne Brun född 1930 blev legitimerad läkare 1957. Han studerade neuropatologi vid Harvard University åren 1961-1963, och återvände till Lund och byggde upp universitetets första avdelning inom neuropatologi. Disputerade 1965 och blev professor i Neuropatologi vid Lunds universitet. Har erhållit flera priser för sina forskningsinsatser, exempelvis The Potamkin Price1999.

  Pris: 125.00

  Beställ

  I huvudet på en hjärnforskare

  Efter pensionering har han varit verksam som föreläsare inom demenssjukdomar och minnesforskning. Arne Brun är en speciell människa. Han är än i dag en världsauktoritet inom sitt gebit, bland annat då det var han som upptäckte pannlobsdemensen på 1970-talet.

  Boken kostar 100 kr exklusive moms.
  Beställning av boken:
  brynja.gunnarsdottir@skane.se
  Skriv i följande uppgifter vid beställning:
  Antal, Namn, Adress och personnummer eller organisationsnummer.

 • Bok

  I går sjöng näktergalen

  – En berättelse om kärlek och alzheimer.
  Igår sjöng näktergalen handlar om att leva med döden i farstun.

  Pris: 195:00

  Beställ

  I går sjöng näktergalen

  När Derek fick sin diagnos på alzheimersjukdomen rasade inte hela hans värld samman. Med hjälp av musik, vänner och familjens kärlek kunde han fortsätta leva ett någorlunda normalt liv i flera år. Även om den objudne gästen i farstun till slut tränger sig på så har de tio åren som har förflutit sen diagnosen hunnit fyllas av mycket glädje och kärlek . Trots ämnet så är det inte en deprimerande berättelse. Det är en bok som säger lika mycket om kärlekens kraft som om sjukdomens destruktivitet.

 • Bok

  Jag och min alzheimer

  När boken skrivs har Yvonne haft diagnosen Alzheimers sjukdom i fem år, hon är fortfarande i ett långsamt förlopp i sjukdomen och kvar i ett tidigt stadium.

  Pris: 100.00

  Beställ

  Jag och min alzheimer

  “Tack vare att jag fick diagnos i ett så tidigt skede har jag nu möjligheten att dela med mig av känslor, hur jag mår, glädjeämnen och förhoppningsvis tips. Jag hoppas den här boken ska tillföra något för dig som läser den under utbildning, som anhörig, personal eller som sjuk.”
  Det skriver Yvonne Kingbrant som vid 56 års ålder startade en blogg för att skapa förståelse för vad sjukdomen medför. Hennes ambition är att underlätta bemötandet både för de som drabbats av sjukdomen och deras anhöriga och för alla yrkesverksamma inom demensomsorg och -vård.

 • Bok

  Sorgens döttrar

  “Man kanske ska börja tänka på hur man vill dö?
  Men det är väl bättre att tänka på hur man vill leva…”

  Pris: 100.00

  Beställ

  Sorgens döttrar

  De flesta ska förr eller senare mista sina föräldrar. Det är tidens gång. Några dör hastigt, andra får ett långt lidande. I boken möter vi nio kvinnor som berättar öppet runt sina föräldrars död. Att förlora en förälder är större än man tror, även om man hunnit bli både vuxen och medelålders och oavsett vilket förhållande man haft till dem. Att vi ska dö vet vi, men inte hur, när och var.
  Den som förväntar sig en handbok eller enkla regler att följa kommer att bli besviken. Boken är mer en tanke och en förhoppning att läsaren ska förstå att man inte är ensam om att gå igenom en förälders sjukdom och död.

Styrelse

Engagemang. Styrelsen för Alzheimer Sverige består av personer med ett stort personligt engagemang för demenssjukdomarna. Här finns allt från diakoner och sjuksköterskor till forskare och näringslivsrepresentanter. Det ger styrelsen en bred professionell kompetens.

Krister WesterlundKrister Westerlund
ordförande
Erik Portelius
ledamot
Yvonne-SjobergYvonne Sjöberg
ledamot
Elisabeth LondosElisabeth Londos
ledamot
Anders WesterbergAnders Westerberg
ledamot
Ann-Sofie O’Dwyer
ledamot
Claes Malmberg
ersättare
Sven WollterSven Wollter
ersättare
Börje Lindén
ersättare
Anders Wejheden
ersättare

 

Spara

Spara