Peter Strang är Sveriges förste professor i palliativ medicin. Han har skrivit flera böcker för läkare och sjuksköterskor men denna är den första skriven direkt för undersköterskor och vårdbiträden.

Undersköterskor påp Stockholms sjukhem har granskat boken. Varje kapitel innehåller fallbeskrivningar, faktarutor och reflektionsfrågor. Boken beskriver, bl.a. genom några fallbeskrivingar, också demenssjuka personers särskilda behov. Författaren redogör dessutom för närståendes behov och önskemål. Peter Strang är en av författarna till Nationellt vårdprogram för god palliativ vård.

Fin recension från tidningen Kommunalarbetaren
”Detta är en liten bok av stort värde för de många som vårdar svårt
sjuka äldre inom den kommunala äldreomsorgen. Peter Strang har
med sin gedigna kunskap och erfarenhet inom den palliativa vården riktat
sig direkt till undersköterskor och vårdbiträden. Han lyfter fram den
palliativa vårdfilosofin, dess bakgrund och nuläge.

Boken är pedagogiskt utformad med faktarutor, reflektionsuppgifter
och fallbeskrivningar. Den betonar hur den palliativa vårdens värdegrund
skiljer sig från vanlig vård och omsorg, och lyfter fram människans
omättliga behov av att bli sedd, få känna närhet, respekt och empati
också i livets slut.
Boken tar upp behandlingen av svåra kroppsliga symtom, men också
etiska och existentiella problem. På ett enkelt sätt framför ett svårt
budskap genomsyrat av en etisk värdegrund, som låter människan
leva tills hon dör, med respekt för den svage.

En utomordentlig introduktion för den oinvigda till den palliativa
medicinens vårdområde. Den riktar sig till alla som vårdar gamla
och sjuka antingen man arbetar inom kommun eller landsting.”

Fotnot: Barbro Beck-Friis är läkare, professor och en av landets främsta experter inom geriatrik, läran om åldrandets sjukdomar.

Pris: 210 kr

Bok

Beställningsformulär

På priserna tillkommer expeditionsavgift 25:- och ordinarie porto. Vi skickar inbetalningskort tillsammans med beställt material