Engagemang. Styrelsen för Alzheimer Sverige består av personer med ett stort personligt engagemang för demenssjukdomarna. Här finns allt från diakoner och sjuksköterskor till forskare och näringslivsrepresentanter. Det ger styrelsen en bred professionell kompetens.


Krister Westerlund
ordförande

Erik Portelius
ledamot

Yvonne Sjöberg
ledamot

Elisabeth Londos
ledamot

Anders Westerberg
ledamot

Ann-Sofie O’Dwyer
ledamot

Claes Malmberg
ersättare

Sven Wollter
ersättare

Börje Lindén
ersättare

Anders Wejheden
ersättare