Downs syndrom & Alzheimers

Projektet ska utbilda och informera om minnesutredning för personer med intellektuell och progressiv kognitiv nedsättning. Kompetens inom minnesutredning för personer med Downs syndrom och Alzheimers sjukdom ska byggas upp i Region Skåne, Region Västra Götaland och Region Stockholm-Uppsala. Projektets vision är att minnesutredning för alla personer med kognitiv nedsättning ska fungera enkelt, effektivt och genomföras på ett samordnat sätt i hela landet.

Telefonrådgivning

Språk: sv, dk, en 020-73 76 10

Persiska: 0766-48 63 83

Bosniska (BKS): 0760-40 07 36

Tillsammans kan vi skapa förändring, bli medlem i Alzheimer Sverige!

Bli medlem