OWE ALMQVIST

Professor Emeritus

Ove Almqvist
Ove Almqvist är professor Emeritus i neuropsykiatri och specialiserad på kognitiv nedsättning vid Alzheimers sjukdom. Ove är vetenskapligt aktiv på Karolinska Sjukhuset, sektionen för translationell alzheimer neurobiologi, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle. Ove föreläser också vid Psykologiska Institutionen på Stockholms Universitet.

Läs mer om Ove.

BARRY KARLSSON

Neuropsykolog

Barry Karlsson
Barry Karlsson, Neuropsykolog är en etablerad föreläsare och specialiserad på åldrandet och Downs syndrom. Barry anordnar föreläsningar och utvecklar verktyget Tidiga Tecken som används för att identifiera symptom för utveckling av minnessjukdom hos svenska personer med Downs syndrom.

Barry är medförfattare till boken Nya Omsorgsboken, Söderman & Antonson (red). Liber, Kap 8 Åldrande och demens vid intellektuell funktionsnedsättning.

Läs mer om Barry.