Uppdragsutbildningen vänder sig till omsorgspersonal för personer med Minnessjukdom med fokus på Downs syndrom och Alzheimers sjukdom inom privata och kommunala verksamheter i Skåne, Västra Götaland, Stockholm och Uppsala regionen.

Kursen är också lämplig för nyckelpersoner inom kommun och landsting som ansvarar för rutiner inom gruppbostads-verksamheter eller annan personal som praktiskt ska hantera eller ansvara för personer med Downs syndrom och Minnessjukdom.

Forskning visar att minnessjukdom – oftast av Alzheimer-typ – hos personer med Downs syndrom sker tidigare än hos andra personer. För att kunna upprätthålla goda habiliteringsnivåer för personer med Downs syndrom över tid är det särskilt viktigt att skilja demenssymptom från det naturliga åldrandet.

Att uppmärksamma tidiga symptom på en demensutveckling är essentiellt för alla berörda som hanterar habilitering, boende och livsstilsfrågor. Viktigt är att kunna planera för framgång!

Planering och medvetenhet om sjukdomens karaktär och faser samt att upprätta hålla patientens värdighet i samvaro med andra är viktigt.

För att kunna bemöta personer med Alzheimers sjukdom, bör man betrakta dem som personer i ett funktionstillstånd av kognitiv svikt. D.v.s. ha kunskaper om kognition och vad kognitiv svikt innebär: hur hjärnans bearbetar information normalt och kognitiv svikt – när inte informationsbearbetningen fungerar som den ska. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om Alzheimer sjukdom. Föreläsarna berättar om vad som händer vid kognitiva nedsättningar vid minnessjukdom och deltagarna får vägledning i hur de själva kan bidra till att personcentrerad vård, habilitering och omsorg anpassas för personer med Downs syndrom i den region de arbetar, Skåne, Västra Götaland eller Stockholm. En introduktion kommer att ske av anhörigorganisationerna Alzheimer Sverige och Svenska Downföreningens kunskapskanaler.

FÖRELÄSARE

Projektet anlitar föreläsare med spetskompetens inom Alzheimers sjukdom och Downs syndrom. Oftast, har föreläsarna både en klinisk och vetenskaplig kompetens och är sakkunniga inom minnes sjukdom och Downs syndrom i vårdsregionerna Skåne, Västra Götaland och Stockholms Läns Landsting. Det förekommer också att föreläsarna är medförfattare till fackböcker och har lång och personlig erfarenhet av anhörigfrågor för minnessjukdom.

KURSINNEHÅLL (VALDA DELAR)

Vad vet vi idag?

Varför hänger Downs syndrom och Alzheimers sjukdom ihop på patologisk nivå i hjärnan?

Hur upptäcker vi tidiga tecken på Alzheimers sjukdom?

Hur går en minnesutredning till?

Hur ser sjukdomsförloppet ut?

Vad kan vi göra för att stödja och underlätta?

Hur fungerar läkemedelsbehandling mot Alzheimers sjukdom på personer med Downs syndrom?

Möjlighet till frågestund och att utöka sitt kontaktnät till andra i liknande situation