Café minnesvärt

Ökad kunskap och förståelse, möjligheter och gemenskap är ledorden på Café minnesvärt.

- en mötesplats för alla som har eller berörs av Alzheimers sjukdom eller annan kognitiv hjärnsjukdom. 

När: Alltid på samma dag i månaden mellan 18.00-20.00
Var: På 11 platser spridda över landet ( under 2019 startar vi på fler orter)
Hur: Alltid fri entré och vi bjuder på fika
Klicka på någon av orterna nedan för aktuellt program och datum
Välkommen!

En mötesplats för alla

Kom och träffa andra människor under avslappnade former och lär dig mer om Alzheimers sjukdom och andra svåra kognitiva hjärnsjukdomar! Det är tanken med Café Minnesvärt, som drivs av Alzheimer Sverige som byggt vidare på ett internationellt koncept som startade i Holland 1997.

Vår idé är att alltid ha någon form av föredrag och arrangemangen måste vara gratis. Målet är att bryta isolering och höja kunskaperna om minnessjukdomarna. Café Minnesvärt finns i dag på flera olika platser i Sverige och drivs i olika samarbetskonstellationer där Alzheimer Sverige alltid ingår. 2006 startades Sveriges första Alzheimer Café på Ersta diakoni.

Telefonrådgivning

Språk: sv, dk, en 020-73 76 10

Persiska: 0766-48 63 83

Bosniska (BKS): 0760-40 07 36

Tillsammans kan vi skapa förändring, bli medlem i Alzheimer Sverige!

Bli medlem