Café Minnesvärt
Slink in orkestern från Mockfjärd underhåller oss
Lokal: Gammelgården i Borlänge

  • Café minnesvärt Borlänge

Telefonrådgivning

Språk: sv, dk, en 020-73 76 10

Persiska: 0766-48 63 83

Bosniska (BKS): 0760-40 07 36