Våra samarbetspartners: Studieförbundet Vuxenskolan och Alzheimer Sverige

Kontaktinformation

Anmälan senast tre dagar innan café: lisbeth.lindstrand@outlook.com

  • Café minnesvärt Malmö

Telefonrådgivning

Språk: sv, dk, en 020-73 76 10

Persiska: 0766-48 63 83

Bosniska (BKS): 0760-40 07 36