Café minnesvärt Örebro

Nu kommer vi att återuppta Café Minnesvärt igen. Se kommande träffar i kalendariet.

I höst gjorde Örebro läns bildningsförbund en kort film med intervjuer för att visa vad bra samarbete kan innebära. Läs mer här!

Som traditionen påbjuder ser vi fram emot att i år kunna genomföra vår trevliga julfest som riktar sig till våra medlemmar och deras närstående. Mer information kring denna fest kommer senare.

 


Plats: Anhörigcentrum, Brolyckans samlingssal, Tulegatan 8 – 12

Anmälan senast tisdag samma vecka till tel. 019-21 32 30 eller anhorigcentrum@orebro.se
Annons i NA några dagar före programmen.

Ett samarbete mellan:
Alzheimer Örebro län, Bilda, Örebro kommun, Anhörigcentrum, Alzheimer Sverige

 

 

Kontakt och frågor: Jan Backlund 
Tel: 0725-138877
E-post: jan_backlund@hotmail.com

Kommande Caféer i Örebro