Vi deltar i Äldre- och anhörigdag i Kumla med utställning och information om Alzheimer Örebro Län. 

Observera att detta är ett arrangemang i Kumla och inte i Örebro. 

 

 

 

Kontakt och frågor: Jan Backlund 
Tel: 0725-138877
E-post: jan_backlund@hotmail.com