Silviahemmets dagverksamhet
för yngre och äldre personer med kognitiv hjärnsjukdom

Presentation av Lotta Roupe föreståndare, Silviahemmet

www.silviahemmet.se

 

Enheten för förebyggande verksamhet

Cecilia Erkstam, Anhörigkonsulent Södermalm 

 

 Underhållning: Husbandet och Musikalartisten Jenny Asterius Persson

 

Ingen föranmälan behövs men du kan skicka e-post till: alzheimer@erstadiakoni.se eller ringa Carina Parmenfälth på telefonnummer 08-714 64 05

Fri entré, vi bjuder på fika. Varmt välkommen!

Ersta Diakoni

Carina Parmenfälth  08-714 64 05

Telefonrådgivning

Språk: sv, dk, en 020-73 76 10

Persiska: 0766-48 63 83

Bosniska (BKS): 0760-40 07 36