Demensförbundet

Demensförbundet arbetar för att förbättra förhållandena för personer med demenssjukdom och deras anhöriga och har en unik stödverksamhet i sina 110 demensföreningar som arbetar ideellt runt om i landet. Organisationen har idag närmare 9 000 medlemmar.

Läs mer på www.demensforbundet.se