Forskning & nyheter

Filtrera: Alla nyheter Rapporter Projekt

2018-05-23

Halvering av andelen äldre som får olämpliga läkemedel

Sedan initiativet till Koll på läkemedel togs för åtta år sedan har andelen olämpliga läkemedel hos äldre minskat från 32 procent 2010 till 15,2 procent 2017. Ett av målen när projektet startades s...

Läs mer

2018-04-18

Diplomering för första arbets och fysioterapeuterna med magisterexamen

I samarbete med stiftelsen Silviahemmet driver Karolinska Institutet sedan fyra år en magisterutbildning i demensvård. Det är den enda utbildningen av detta slag som finns och den har nu byggts ut ...

Läs mer

2018-04-15

Alzheimer Sverige, invald i Patient och brukarrådet

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Arbetet ska bidra till att förbätt...

Läs mer

2018-02-07

Från mus till människa

Forskningen kring Alzheimers sjukdom och andra svåra kognitiva hjärnsjukdomar står inför en brytpunkt. Efter många års fokus på studier med möss, riktar ledande forskare nu ljuset mot människan. De...

Läs mer

2018-02-01

Tack Karin Gustafsson - vår representant i Alzheimer Europe

 I oktober 2015 valdes Karin Gustafsson från Göteborg in som svensk representant i samarbetsorganisationen Alzheimer Europes arbetsgrupp för människor som lever med en demenssjukdom. Arbetsgruppen ...

Läs mer

Telefonrådgivning

Språk: sv, dk, en 020-73 76 10

Persiska: 0766-48 63 83

Bosniska (BKS): 0760-40 07 36