Många sjukdomar kan fastställas genom ett enkelt blodprov eller en röntgenundersökning. Det gäller inte för demenssjukdomar. Här ställs en klinisk diagnos, det vill säga läkaren gör sammanvägd bedömning av en rad olika undersökningar och provtagningar.

Utredningen handlar bland annat om att utesluta andra möjliga orsaker till patientens symptom, till exempel olika bristtillstånd och felaktigt använda läkemedel som kan ge demensliknande symptom. Utredningen bör anpassas efter individ och ålder.

Basal och utvidgad demensutredning

En basal demensutredning kan ta flera veckor innan alla undersökningar genomförts och svaren sammanställts. I vissa fall behövs en utvidgad demensutredning som kan ge ytterligare underlag för att kunna göra en korrekt bedömning.

Diagnosen ställs utifrån en rad internationellt erkända kriterier. Både typ av diagnos (t ex Alzheimers sjukdom) och grad av kognitiv svikt (t ex mild) bör fastställas.


Viktigt med tidig utredning

Av flera skäl är det viktigt att misstänkt demens utreds så snart som möjligt. Inte sällan upptäcks behandlingsbara orsaker till symptomen, t ex B12-vitaminbrist. En tidig demensdiagnos underlättar vårdplaneringen och ger den sjuke och hans anhöriga mer tid att ställa om sig på de förändringar som sjukdomen för med sig.

Vid misstänkt minnessjukdom måste patienten få en diagnos. Den är avgörande. Först och främst måste man utesluta andra sjukdomar som kan ge liknande symtom, som till exempel hjärntumör, depression, vitaminbrist eller ämnesomsättningsrubbning. Visar det sig att det är en minnessjukdom, som Alzheimers sjukdom, pannlobsdemens eller liknande, är diagnosen grunden för att få hjälp från kommun och landsting. Det tål att poängteras: utan diagnos får patienten inte lika mycket hjälp.

Källa: Svenskt Demenscentrum

 

Tillsammans kan vi skapa förändring, bli medlem i Alzheimer Sverige!

Bli medlem

Välkommen till ett Café minnesvärt nära dig, vi finns på 18 ställen över landet. Självklart är det fri entré och vi bjuder på fika.

Hitta närmsta cafée