Café Minnesvärt våren 2019:

Tisdag 14/5  

 

Kalendarie Helsingborg–Höganäs


Kontaktinformation

Plats: Träffpunkt Sköldenborg, Hebsackersgatan 6, Helsingborg.
Kontakt och frågor: Börje Lindén 
Tel0707-13 27 00