Pandemin är över men viruset finns fortfarande kvar, därför har vi fortsatt ett eget-ansvar att förhindra spridning genom att hålla avstånd, visa hänsyn och att stanna hemma vid symptom. Alla som deltar ska vara vaccinerade.

 

Stöd och vägledning via Demenslotsen

Kommunen erbjuder via Demenslotsen stöd, vägledning och information till dig som är närstående.

Till Demenslotsens hemsida

Kalendarie Helsingborg–Höganäs


Pandemin är över men viruset finns fortfarande kvar, därför har vi fortsatt ett eget-ansvar att förhindra spridning genom att hålla avstånd, visa hänsyn och att stanna hemma vid symptom. Alla som deltar ska vara vaccinerade.

Kontakt och frågor: Börje Lindén 
Tel: 0707-13 27 00