Med anledning av den nuvarande situationen med risk för spridning av coronavirus har Alzheimer Karlstad fattat beslut om att ställa in all Café verksamhet under april och maj.

Eftersom våra Caféer främst arrangeras på mötesplatser där det vistas personer inom riskgruppen äldre med annan allvarlig underliggande sjukdom eller är närstående så vill vi ta samhällsansvar och inte i onödan utsätta någon för risken att smittas av Covid-19.

Kalendarie Karlstad


Café träffar sista onsdagen i månaden med fri entré och god fika.

Annons i NWT dagen innan Café 

Plats: Resurscentrum, Rosenbadgatan 2, Karlstad

Kontakt och frågor: Eva Karlsson
Tel:0706-90 20 19

 

Ett samarbete mellan:
Alzheimer Sverige, Karlstad kommun, Anhörigföreningen

Kontakt: Ordförande Eva Karlsson 

Tel: 0706-90 29 19