Stöd och vägledning via Demenslotsen

Kommunen erbjuder via Demenslotsen stöd, vägledning och information till dig som är närstående.

Till Demenslotsens hemsida

Kalendarie Karlstad


Café träffar sista onsdagen i månaden med fri entré och god fika.

Annons i NWT dagen innan Café 

Plats: Resurscentrum, Rosenbadgatan 2, Karlstad

Kontakt och frågor: Eva Karlsson
Tel:0706-90 20 19

 

Ett samarbete mellan:
Alzheimer Sverige, Karlstad kommun, Anhörigföreningen

Kontakt: Ordförande Eva Karlsson 

Tel: 0706-90 29 19