Välkommen till Café minnesvärt!

Café minnesvärt (det vi förr kallade Alzheimer café) är en mötesplats för dig som har Alzheimers sjukdom eller annan kognitiv sjukdom. Närstående, anhöriga och övriga intresserade är alltid välkomna till oss.

Caféet är en mötesplats för alla som har eller berörs av Alzheimers sjukdom eller annan kognitiv svikt. Genom att arrangera Café-träffar önskar vi bryta social isolering och bidra till ökad kunskap för att göra livet lättare för dig som har drabbats av kognitiv sjukdom och för dina anhöriga/närstående. Även du som i ditt arbete möter personer med Alzheimer eller annan kognitiv svikt är välkommen att ta del av våra föreläsningar.

När träffas vi?
Café minnesvärt äger rum sista torsdagen i månaden kl. 18.00 - 20.00 (med undantag för juni, juli och december). Upp till 50 personer brukar delta per gång.

Var: Systervåningen, Erstagatan 1K, 3 tr.
Tillgänglighet: hiss finns.
Kostnad: fri entré och vi bjuder på fika.

 

Ersta Diakoni
Systervåningen, plan 3 (hiss finns)
Erstagatan 3 , 1 K

Kalendarie Stockholm


Ingen föranmälan behövs men du kan skicka e-post till: alzheimer@erstadiakoni.se eller ringa Carina Parmenfälth på telefonnummer 08-714 64 05

Fri entré, vi bjuder på fika. Varmt välkommen!