Bertil Ottertun om CTAD-konferens i San Francisco

I nästa vecka, mellan den 29 november och 2 december, pågår i San Francisco den årliga internationella konferensen inom Clinical Trials Alzheimer Disease (CTAD). Nu för femtonde gången. Här går det att klicka fram en sammanställning på över 60 sidor runt allt som sker från tisdag till fredag; https://www.ctad-alzheimer.com/program-0  

Inledning, prisutdelning, keynotes i den stora plenisalen med flera paneldiskussioner, flera hundra posters med upp till 10 representanter från olika organisationer och nätverk. Sverige är mycket välrepresenterat, bland annat från flera universitet och företagen AlzinovaAlzecure och BioArctic

Inledande talare är professor Kaj Blennow från GU (GöteborgsUniversitet); https://www.alzheimerfonden.se/forskning/forskare-och-projekt/kaj-blennow 

Kaj Blennow är professorskollega med Henrik Zetterberg vid GU: https://www.alzheimerfonden.se/aktuellt/2022/professor-henrik-zetterberg-far-prestigefyllt-forskningsanslag-pa-25-miljoner-kronor Både Kaj Blennow och Henrik Zetterberg har funnit s.k. biomarkörer för diagnos inom Alzheimer området och andra spår i olika kroppsvätskor vid olika patologiska förändringar i hjärnan tidiga skeden.

Professor Oskar Hansson, som är på Lunds Universitet (LU), är aktiv inom ytterligare ett diagnosområde inom hjärnforskningen med hjälp av PET-kamera (positronemissionstomografi) och magnetröntgen https://www.alzheimerfonden.se/forskning/forskare-och-projekt/oskar-hansson     

Flera andra vetenskapsmän och forskare från Sverige är medverkande i just detta globala event, och andelen är stor. Numera utvecklas mycket inom internationella nätverk. Alla är med … studenter, doktorander, visiting professors, alla är “gästarbetare” i olika perioder inom sin utveckling på universitet, myndigheter och näringsliv.

Förr fanns CD, nuförtiden streamas musik genom Spotify. Förr var det köer och många författare till samma artikel, numera finns det nya sätt att publicera till lägre kostnad med digitaliserad översättning och mycket fortare och säkrare genom t ex dokumentationstjänsten “Frontiers“.

San Francisco kan man gå till flera hundra angivna posterutställare. Man ställer frågan och intresset med “key-words” i sin mobil och hittar fram till någon man vill dela idér med.

Lars Lannfelt har man t ex så här nära i förteckning av posters på sidor 24 – 60 i programmet; P029 “Characterization of amyloid-beta protofibrils in Alzheimer’s disease brain and the unique binding properties of lecanemab“. Lars Lannfelt, Gunilla Osswald med flera medarbetare frånBioArctic AB – Stockholm (Sweden) …långt ner sid 28.

Tisdagen handlar om Esai och Biogen till större delen. Visst är det mycket som skett under åren som har gått, från en idé till det att namnet på en antikropp, som fick namnet Lecanemab, blev känt av många.

Nästa år kanske det kommer nya sökord. Det får vi återkomma till vid annat tillfälle.

Bertil Ottertun, ChemDoc, Hindå