Senaste nytt från Bertil Ottertun

Jag har nu som uppgift att återkommande skriva om det som sker i viktiga forskningsområden, på generell nivå, för att läsarna på hemsidan Alzheimer Sverige skall få viktig, säker och dokumenterad 

Det ”arktiska spåret”, som definierades av prof. Lars Lannfelt 1990 efter hans idé att granska den muterade gen, som skulle kunna vara orsak till att flera generationer i en släkt i Norrland visade sig ha en tydlig ökad risk att råka ut för sjukdomen Alzheimer ganska tidigt i livet. Lars Lannfelt hade då sett en början av det man senare kallade immunterapi. Han tänkte redan då på möjligheter att skapa en klonad humaniserad antikropp efter principer som då togs fram för bl. a. cancerbehandlingar.

Om vi snabbt går framåt i den forskning som frågorna runt amyloid- beta (Aβ) plack initierade i möjliga immunoterapier under flera decennier, då och ännu idag med många nya sidospår är det bra att kunna citera den översikt som Lars Lannfelt et al publicerade som originalartikel i facktidskriften Neurotherapeutics för ett par veckor sedan:

https://link.springer.com/article/10.1007/s13311-022-01308-6

I den länkade artikeln får man en initierad bild från det perspektiv som Lars Lannfelt, hans nuvarande kollegor och de, som samarbetat med honom i Sverige och globalt, har efter en lång tid inom ännu pågående forskning på flera universitet, både stora och mindre innovativa företag, testinstitut, kliniker, myndigheter på många håll inom det världsvida moderna vetenskapssamhället.

Som framgår i ovanstående länk, har en omtalad antikropp tagits fram av företaget Biogen med namnet Adecanumab. Mycket fokus lades på den diskussion mellan FDA och Biogen om det villkorade tillstånd, som tilldelades företaget för dess läkemedel Aduhelm. Beslutet gick emot alla ledamöter i FDA:s medicinska expertråd. Tidskriften Läkemedelsvärlden tog upp detta i samma nummer där man också kommenterade FDA:s beslut att den behandling som pågick för det japanska företaget Eisai med antikroppen BAN-2401, vars namn nu hade blivit ”Lecanemab” (en allitteration av Namnet Lannfelt ). Så här skrev Helene Wallskär i Läkemedelsvärlden:

https://www.lakemedelsvarlden.se/framgang-for-svenskutvecklade-alzheimerkandidaten-lecanemab-hos-fda/

Detta blev det stora steget framåt för den nu vitt grenade forskningen för att nå den slutliga bekräftelsen i mars nästa år…

Bertil Ottertun, ChemDoc, Hindås