GDPR

Alzheimer Sveriges hantering av personuppgifter

 

På Alzheimer Sverige värnar vi om våra medlemmars, gåvogivare, gåvomottagare och kunders personliga integritet. GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-lag giltig från den 25 maj 2018, som ersatte PUL (den svenska personuppgiftslagen). GDPR stärker ytterligare kraven på hur organisationer och företag får behandla personuppgifter, vilket för Alzheimer Sveriges del alltså gäller för våra medlemmars, gåvogivare, gåvomottagare och kunder.

Ansvarig för hur personuppgifterna hanteras är Alzheimer Sverige, organisationsnummer 845001-6624, Hjulhamnsgatan 3 B, 211 34 Malmö.

Vi önskar nämna att vi har satt oss in i vad den svenska Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se) definierar kring GDPR, och vi ber att få referera till denna myndighet för den som önskar sätta sig in mycket i detaljer kring detta med GDPR.

Alzheimer Sverige sparar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt, därefter raderas dessa uppgifter. Du har rätt att begära ett utdrag ur registret om dig själv. Detta gör du genom att skriva till Alzheimer Sverige, Hjulhamnsgatan 3 B, 211 34 Malmö.

Kundregister

När du genomför ett köp i Alzheimer Sverige så lagrar vi dina personuppgifter med namn, postadress, leverans- och betalningsadress. Dina kunduppgifter finns kvar till du meddelar att dessa uppgifter ska raderas. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Medlemsregister

När du tecknar ett medlemskap i Alzheimer Sverige lagrar vi dina personuppgifter enligt följande: namn, postadress, telefonnummer, e-postadress. Uppgifterna används för utskick av medlemstidning och information till dig som medlem.

För nya medlemmar som önskar teckna medlemskap görs detta via vår hemsida på www.alzheimersverige.se. Dina personuppgifter raderas automatiskt när du avslutar ett medlemskap.

Gåvogivare

När du skänker en gåva till Alzheimer Sverige har du automatiskt godkänt att vi lagrar dina personuppgifter gällande namn, postadress, telefonnummer och e-postadress. Alzheimer Sverige kan inte lämna ut uppgifter om gåvogivare till tredjepart.

Marknadsföring

I det fall Alzheimer Sverige lagrar personuppgifter i marknadsföringssyfte ska vi enligt lag ha ett tydligt ”Ja” från den person vars uppgifter vi avser att lagra. Detta sker vanligtvis genom att du ger ditt medgivande i en digital kanal eller i ett tryckt material. Detta ska dock alltid vara skriftligt för att vara giltigt.

Mer information kring detta med GDPR

Om du har frågor om hantering av personuppgifter enligt ovan är du välkommen att kontakta oss på Alzheimer Sverige på telefon 046 - 14 73 18 eller info@alzheimersverige.se