Alzheimer Sveriges hantering av personuppgifter

På Alzheimer Sverige värnar vi om våra medlemmars och kunders personliga integritet. GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-lag, giltig från och med den 25 maj 2018, som ersätter den svenska personuppgiftlagen (PUL). GDRP stärker ytterligare kraven på hur organisationer och företag får behandla dina personuppgifter.

Ansvarig för hur personuppgifter hanteras är Alzheimer Sverige, St Johannesgatan 2, 211 46 Malmö.

Läs här en kortfattad beskrivning av hur vi kommer att behandla dina personuppgifter i olika sammanhang.

Allmän information om personuppgiftsbehandling:

Alzheimer Sverige sparar bara personuppgifter så länge det är nödvändigt, därefter raderas de. 
Du har rätt att begära ett utdrag ur registret om dig själv. Detta gör du genom att skriva till Alzheimer Sverige
St Johannesgatan 2, 211 46 Malmö.

Du har rätt att begära skadestånd om behandlingen av dina personuppgifter inte följer lagen.

Kundregister:

När du genomför ett köp hos Alzheimer Sverige lagrar vi dina personuppgifter med namn, postadress, leverans- och betalningsadress. Dina kunduppgifter finns kvar till du meddelar att de ska raderas. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Medlemsregister:

När du tecknar ett medlemskap hos Alzheimer Sverige lagrar vi dina personuppgifter enligt följande: Namn, postadress, telefonnummer, e-postadress. Uppgifterna används för utskick av medlemstidning och information till dig som medlem.

För nya medlemmar som önskar teckna medlemskap kan göra detta via vår hemsida på www.alzheimersverige.se eller via mail till info@alzheimersverige.se. Dina personuppgifter raderas automatiskt när du avslutar ett medlemskap.

Marknadsföring:

I de fall Alzheimer Sverige lagrar personuppgifter i marknadsföringssyfte ska vi enligt lag ha ett tydligt ja från den person vars uppgifter vi avser att lagra. Detta sker vanligtvis genom att du ger ditt medgivande i en digital kanal eller i ett tryckt material. Det ska dock alltid vara skriftligt för att vara giltigt.

Om du har frågor om hantering av personuppgifter enligt ovan är du välkommen att kontakta Alzheimer Sverige på tel: 046-14 73 18 eller info@alzheimersverige.se