Fakta om sjukdomarna

Alzheimer Sverige är en rikstäckande patient och anhörigorganisation som ger råd och stöd till  personer med Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar och deras närstående. Vi vill underlätta och skapa bra förutsättningar för att alla med kognitiva sjukdomar ska kunna fortsätta leva sitt vanliga liv så länge det är möjligt.

År 2030 beräknas ca 230 000 människor ha en kognitiv sjukdom i Sverige.

- Socialstyrelsen, 2014

Telefonrådgivning

Språk: sv, dk, en 020-73 76 10

Persiska: 0766-48 63 83

Bosniska (BKS): 0760-40 07 36

Tillsammans kan vi skapa förändring, bli medlem i Alzheimer Sverige!

Bli medlem