Vaskulär demens utgör ca 25 % av alla fall av demenssjukdom, och kombineras ofta med Alzheimers sjukdom. Sjukdomen orsakas av störningar i hjärnans syre- och blodtillförsel. Vanligen på grund av stroke eller skador i kärlen till eller inom hjärnan. Symtomen varierar beroende på var i hjärnan skadan uppstått, men vanligt är minskad initiativförmåga, motoriska svårigheter och personlighetsförändringar.

Vaskulär demenssjukdom beror på försämrat blodflöde till hjärnan som leder till syrebrist och skador och kan pågå under längre tid. Vid blodproppar eller blödningar i hjärnan kan det yttra sig plötsligt då hjärnfunktionerna hastigt försämras. Symtomen kan vara minnessvårigheter, nedsatt språkförmåga och hallucinationer.
Sjukdomen kan orsakas av åderförfettning, blodpropp eller hjärnblödning. Det gör att delar av hjärnan får för lite syre och därför skadas. Höga blodsockervärden, övervikt och förhöjda blodfetter är riskfaktorer.

 

 

Det kan ibland vara svårt att se tydlig skillnad på vad som är blodkärlsdemens och vad som orsakas av andra faktorer.

Symtom på blodkärlsdemens kan vara

  • minnessvårigheter
  • svårighet att tolka sinnesintryck
  • koncentrationssvårigheter
  • nedsatt språkförmåga
  • aggressivitet
  • ängslan och oro
  • hallucinationer.


besvären utvecklas etappvis

skadorna är avgränsade till vissa områden i hjärnan, vilket beror på att blodflödet har minskat till de skadade områdena.

Ofta genomförs också en magnetkameraundersökning eller skiktröntgen av hjärnan, så kallad datortomografi. Vid vaskulär demenssjukdom visar de här undersökningarna tecken på att försämrad blodcirkulation har skadat hjärnan.