Alla känslor är normala. Att diagnostiseras med en demenssjukdom väcker många känslor och tankar. Det är vanligt att uppleva både ilska och frustration, oro, sorg och nedstämdhet. Men man kan också känna en lättnad över att ha fått en medicinsk förklaring till sina besvär.

Möjligheter. Om du just har fått diagnosen är det viktigt att vara medveten om några saker. Inga sjukdomsförändringar kommer hastigt. Även om du behöver anpassa dig till en tillvaro i lite långsammare tempo, så  kan du fortfarande leva ett rikt liv fullt av möjligheter. Var gärna öppen mot omgivningen med att du lider av t.ex. minnesproblem. Var inte rädd för att be om och ta emot hjälp. Sök information om din sjukdom. Ställ frågor till din läkare – eller till oss här på Alzheimer Sverige. Vi finns här för att hjälpa dig och dina anhöriga.

Unga demenssjuka

Alzheimers sjukdom och andra svåra kognitiva hjärnsjukdomar förknippas vanligen med äldre personer. Men faktum är att 1 av 1 000 personer utvecklar demenssjukdom redan före 65 års ålder. Man kan drabbas redan i 40–50-årsåldern även om det är ovanligt. Om du tillhör denna grupp får sjukdomen speciella konsekvenser. Kanske har du familj och barn som fortfarande bor hemma. Sannolikt har du ett arbete och större ekonomiska åtaganden som du behöver se över. Genom att planera framåt blir det lättare både för dig och för dina anhöriga att hantera situationen.

Särskild hjälp. Tänk på att du som är yngre har möjlighet till särskild hjälp enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Välkommen att kontakta oss på Alzheimer Sverige om du vill veta mer om vilka möjligheter till stöd och hjälp som finns. Eller om du vill komma i kontakt med andra personer som är i samma situation som du är.

Praktiska åtgärder

Se över din ekonomiska situation i god tid. Undersök vilka stödåtgärder och eventuella ekonomiska bidrag du kan vara berättigad till från samhället eller från ditt försäkringsbolag. Kanske finns det också en försäkring via din anställning eller ditt fackförbund som träder i kraft när du har drabbats av sjukdom.
Se till att ditt hem är praktiskt och funktionellt även när du blir sämre. Fundera på hur du vill bo längre fram, när din egen bostad inte riktigt räcker till och det blir aktuellt med servicehem eller sjukhem.

Ta hand om dig själv

Ge dig tid att vårda både din kropp och mentala hälsa. Motionera, ät sunt och underhåll ditt sociala nätverk med vänner och familj. Fortsätt med dina intressen och fritidsaktiviteter så länge det känns bra och lustfyllt. Om du blir frustrerad över att du inte längre klarar allt som du gjort tidigare – lägg skulden på sjukdomen, inte på dig själv. Försäkra dig om att du har någon att tala med om dina känslor kring sjukdomen.

Stöd för dig som drabbats

Det finns en rad lagar som reglerar vilket stöd den som drabbats av en demenssjukdom har rätt till. Lagstiftningen ska säkerställa att personer med funktionshinder kompenseras för detta och ges möjlighet att leva ett självständigt och värdigt liv. Läs mer i Nationella riktlinjer för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående.
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Reglerar bland annat vård, behandling, rehabilitering och habilitering för personer i behov av dessa insatser.
Läs mer här >>

Socialtjänstlagen (SoL)

Ger alla personer som vistas i Sverige rätt till en social och ekonomisk trygghet. Stödinsatser enligt SoL är bl.a. hemtjänst, boendestöd och korttidsboende.
Läs mer här >>

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)

Gäller huvudsakligen personer under 65 år men kan omfatta även äldre med ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder som inte beror på normalt åldrande.
Läs mer här >>