Forskning & nyheter

Filtrera: Alla nyheter Rapporter Projekt

2018-08-01

En röst har tystnat...

Maidie skulle fylla 100 år den 10 september, men en olycka förändrade dessvärre situationen. Maidie var en eldsjäl, konstnär, elegant uti fingerspetsarna och en mycket kär vän. Jag hade förmånen...

Läs mer

2018-07-19

Sveriges nationella demensstrategi

Planen bygger på en nationell standardiserad vårdprocess, som är lika för alla med demenssjukdom. Det är viktigt att tidigt hitta och hjälpa patienter med kognitiv hjärnsjukdom från första diagnos ...

Läs mer

2018-07-06

BioArctic meddelar positiva 18 månaders resultat i Fas 2b-studien med BAN2401 i tidig Alzheimers sjukdom

BioArctic AB meddelade 2018-07-06, positiva resultat från BAN2401 Fas 2b-studien som inkluderar 856 patienter med tidig Alzheimers sjukdom. BAN2401 är en antikropp mot protofibriller av amylo...

Läs mer

2018-05-23

Halvering av andelen äldre som får olämpliga läkemedel

Sedan initiativet till Koll på läkemedel togs för åtta år sedan har andelen olämpliga läkemedel hos äldre minskat från 32 procent 2010 till 15,2 procent 2017. Ett av målen när projektet startades s...

Läs mer

2018-04-18

Diplomering för första arbets och fysioterapeuterna med magisterexamen

I samarbete med stiftelsen Silviahemmet driver Karolinska Institutet sedan fyra år en magisterutbildning i demensvård. Det är den enda utbildningen av detta slag som finns och den har nu byggts ut ...

Läs mer

Telefonrådgivning

Språk: sv, dk, en 020-73 76 10

Persiska: 0766-48 63 83

Bosniska (BKS): 0760-40 07 36