Forskning & nyheter

Filtrera: Alla nyheter Rapporter Projekt

2021-07-14

Sömn laddar upp hjärnan

Över en tredjedel av den svenska befolkningen uppger att de har återkommande sömnproblem.

Läs mer

2021-06-14

Ny checklista för anhöriga till personer med demensjukdom

Checklistan för anhöriga till personer med demenssjukdom har tagits fram i ett samarbete mellan flera aktörer i Örebro län. Geriatriska kliniken på Univeristetssjukhuset, Alzheimer Sverige, Anhörig...

Läs mer

2021-05-25

Ny studie: enkelt diagnostiskt verktyg förutsäger risken för alzheimer på individnivå

Ungefär 20-30% av patienter med Alzheimers sjukdom får en felaktig diagnos inom specialistvården, och diagnostiken är ännu svårare inom primärvården. Diagnostiken kan avsevärt förbättras genom att ...

Läs mer

2021-02-02

BioArctic får europeiskt patent för nya antikroppar mot Alzheimers sjukdom

Det beviljade patentet fokuserar på nya antikroppar som riktar sig mot pE3-Aβ, en specifik avkortad, så kallad trunkerad, form av amyloid beta. Monomerer av pE3-Aβ är mycket benägna att aggregera...

Läs mer

2020-12-16

Mister Alzheimer och jag  Sommaren 2007 konstaterade överläkaren vid lasarettets minnesmottagning att jag hade Alzheimers sjukdom. Jag tror inte jag mår sämre idag än för strax över ett år sedan. ...

Läs mer

Telefonrådgivning

Pausad till 15 Augusti 020-73 76 10

Persiska: 0766-48 63 83

Bosniska (BKS): 0760-40 07 36