Drottning Silvia ny hedersambassadör för Alzheimer's Disease International

Alzheimer Sverige, stolta medlemmar i ADI sedan 1986, är mycket glada över att Drottning Silvia ger sitt stöd till vår världsorganisation. Drottningens engagemang för personer med Alzheimer och andra kognitiva hjärnsjukdomar är enormt värdefullt både här i Sverige och internationellt

 Krister Westerlund, ordförande Alzheimer Sverige

 

Drottning Silvia har utnämnts till hedersambassadör för Alzheimer’s Disease International (ADI). Drottning Silvia är sedan lång tid engagerad inom området kognitiva hjärnsjukdomar – redan 1996 tog hon initiativet till grundandet av stiftelsen Silviahemmet, som främjar utbildning och praktik i vård och omvårdnad av personer med demenssjukdom. Stiftelsens utbildningar är i ständig utveckling och riktar sig till sjuksköterskor, läkare, fysio- och arbetsterapeuter samt vårdsamordnare. Silviahemmet erbjuder även utbildningscertifiering av hela vårdenheter, då samtlig personal utbildas i syfte att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för personer som lever med en kognitiv hjärnsjukdom, samt deras närstående.

-Jag är hedrad att agera som ambassadör för Alzheimer’s Disease International, en organisation som engagerar sig i ämnen som har stor betydelse för mig, säger Drottningen. Demenssjukdom kommer att fortsätta drabba människor överallt i världen, framför allt i länder med starkt åldrande befolkning som till exempel Sverige. I avsaknad av behandlingar som kan ändra sjukdomsförloppet måste mer investeras inom forskning för att minska risken att insjukna och för att förbättra vård och omvårdnad”, avslutar hon.

Kognitiva hjärnsjukdomar är en av de största kriser som drabbar världens hälso- och socialsystem. Det fordras brådskande gemensamt agerande genom globalt samarbete och forskning för att möta konsekvenserna av detta.

Bara i Sverige beräknas ca. 160 000 personer ha en demenssjukdom och ytterligare 25 000 insjuknar varje år. Siffrorna är en prognos och det finns troligtvis betydligt fler drabbade, då mörkertalet är stort och många patienter saknar diagnos.

Paola Barbarino, VD för ADI kommenterar: ”- Drottning Silvias stöd gläder oss enormt. Hennes långvariga engagemang för allt som rör demens är väl bekant. Att ha ett sådant stöd för vårt arbete är väsentligt när det gäller att sprida information och kunskap och att uppmuntra till globala aktiviteter runt om i världen”.

Genom sitt engagemang skapar ambassadörerna uppmärksamhet som hjälper till att synliggöra Alzheimers och övriga kognitiva hjärnsjukdomar, i övergripande syfte att uppnå de mål som definierats i WHO’s global action plan on the public health response to dementia.

Andra hedersambassadörer är bland annat Luis Guillermo Solís Rivera, President i Costa Rica och Drottning Sofia, Spanien.