I Malmö samlas måndagen den 20 januari cirka 700 personer som deltagit i forskningen som bedrivs på Minneskliniken vid SUS, Skånes Universitetssjukhus.

– Vi vill visa hur långt forskningen har kommit tack vare deras fantastiska insatser, säger professor Lennart Minthon.

All klinisk forskning är beroende av försökspersoner som är villiga att delta i medicinska studier. Men det hör till undantagen att deltagarna får ta del av resultaten. Det vill Minneskliniken ändra på.

– Som forskare känner vi att vi är skyldiga att delge våra försökspersoner resultaten, säger Lennart Minthon.

Totalt har cirka 800 personer deltagit i de olika studierna som kommer att redovisas. Av dessa lider cirka 500 av en lindrig minnesstörning som på sikt ökar risken att drabbas av Alzheimers sjukdom. De övriga är en så kallad kontrollgrupp bestående av friska individer.

Forskarna kommer bland annat att redovisa hur arbetet med att utveckla en tidig och säker diagnostik av demenssjukdomar utvecklas. Deltagarna kommer också få ta del av de lyckade försöken där hudceller från patienter med Alzheimers sjukdom omvandlats till nervceller, något som kan visa sig få stor betydelse för att få fram nya, effektivare läkemedel.

Det stora intresset för presentation har överraskat Lennart Minthon som inte heller är främmande för att göra om det längre fram.

– Om det visar sig att det uppskattas så kanske vi gör om det inom ett eller två år när vi har fått ännu mer kunskap från studierna som ännu inte är avslutade, säger han.

Fakta:

* Arrangemanget hålls i Stadionmässan i Malmö den 20 januari mellan klockan 14:00 och 16:30

* Förutom en rad forskare från Minneskliniken medverkar också komikern Claes Malmberg i programmet.

* För mer information kontakta professor Lennart Minthon via mail: lennart.minthon@skane.se eller via telefon 040/33 55 13.

Text: Set Mattsson