2012 beräknades drygt 158 000 personer i Sverige vara demenssjuka. Mellan sextio och sjuttio procent av dessa har Alzheimers sjukdom. Antalet unga demenssjuka, personer mellan 30 och 65 år, bedöms vara omkring 9 000 varav en övervägande del är 60-65 år. Antalet levande demenssjuka beräknas för närvarande öka med ungefär 2 000 personer per år. År 2012 beräknades samhällets kostnader för demenssjukdomarna vara 63 miljarder.

Källa: Alzheimertidningen och Socialstyrelsens beräkningar 2014; Demenssjukdomarnas samhällskostnader i Sverige 2012

Materialet är publicerat i Alzheimertidningen 3-4/2014 och sammanställt av Lena Breitner för Alzheimerföreningens räkning.