Just nu har vi 16 mötesplatser- och det blir fler i höst!

Artikel ur Tidningen Minnesvärt 2/2016

Alltfler upptäcker fördelarna med Alzheimer Café. Man kan utan överdrift säga att det är en succé! I Sverige togs initiativet av Ersta diakoni, som startade landets första Alzheimer Café 2006 tillsammans med Alzheimer Sverige. Så småningom spreds idén och idag finns 16 Alzheimer Café runt om i landet. Den 19 april höll det senast bildade Alzheimer Café, det i Göteborg, ett av sina välbesökta möten.

Minnesvärt har talat med Ann­Sofie O'Dwyer, Silviasyster, vårdutvecklare i Tynnered och ordförande i Alzheimer Sverige i Göteborg. Hon var med och startade Alzheimer Café i Göteborg.

Till vårt första Alzheimer Café kom 123 personer så man förstår vilken succé Alzheimer Café är, säger Ann Sofie O'Dwyer.

På mötet i april var vår ordförande Krister Westerlund på plats och Carina Boberg talade om sin bok ”När Lewy­body flyttade in – min mentala skilsmässa”.

Bra föreläsningar drar folk. Det finns ett jättesug efter information om de kognitiva hjärnsjukdomarna,  fortsätter Ann­Sofie O'Dwyer.

Till Alzheimer Café kommer en bred publik av patienter, deras anhöriga med barn, vårdpersonal och stödjare. Caféformen där man träffas och pratar otvunget och lyssnar på föredrag och kanske musik har visat sig vara en mycket bra plattform för att sprida kunskap om de kognitiva sjukdomarna och inte minst för att bekämpa den osäkerhet och rädsla som följer i dess spår.

Sveriges första Alzheimer Café startades för 10 år sedan

2006 startades Sveriges första Alzhei­mer Café på Ersta i samarbete med Alzheimer Sverige och Ersta diakoni. Alzheimer Café-metoden kunde starta i Sverige genom ett 2-årsprojekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. Alzheimer Café Ersta utnämndes till årets Guldkorn av Allmänna Arvsfonden 2010.

Kristina Telerud träffade initiativ­ tagaren till Alzheimer Café, hollän­daren Bere Miesen, på en konferens i Stockholm tillsammans med Gerra Jones, en kvinna som liksom Bere Miesen arbetade för att sprida idén om Alzheimer Café. Kristina Telerud blev intresserad och ringde till Krister Westerlund och frågade om det fanns något intresse för detta hos Alzheimer Sverige. Och det fanns det!

Alzheimer Sverige var redan då med­vetna om det positiva med en dialog mellan patient, anhöriga och andra berörda. Alzheimer Café var ett nytt sätt att bryta isoleringen och tillfreds­ställa det behov av kontakt och dialog som finns hos både patienter och anhöriga/närstående.

Vi har emellertid inte riktigt lyckats med att göra deltagarna så delaktiga som vi önskar, säger Kristina Telerud. Bere Miesen lägger stor vikt vid att göra besökarna så aktiva som möjligt.

Det är också en strävan hos Alzheimer Café i Sverige.

Vårt mål är att skapa ett mer normalt liv genom kunskap, kontakt och underhållning. Vi frågar vad deltagarna önskar sig och de får diskutera lämna in sina önskemål, fortsätter Kristina Telerud.

Kristina Telerud poängterar att vård och omsorg sker uppifrån och ner.

Vi vill vända på det och utgå från de sjukas och de anhörigas behov. Därför vill vi heller inte beteckna de sjuka som passiva patienter.

Alzheimer Café skall alltså vara en plats som inte förknippas med sjukvård utan en plats för kunskaps­ utbyte och underhållning. En plats där man möter andra och får spegla sig i deras erfarenheter.

Bland det svåraste vi har är egentligen anhöriga som i sin godhet gärna tar över och hjälper de drabbade. Därmed hjälper man dem också till passivitet och bekräftar deras beroende! Nej! Låt dem hämta sitt kaffe och delta i verksamheten. Det är aktivitet och samvaro de behöver, avslutar Kristina Telerud.

Alzheimer Café föddes i Holland

Det första Alzheimer Café slog upp sina dörrar den 15:e september 1997 i en föreläsningssal i Leidens universitet i Holland. Initiativtagare var doktor Bere Miesen, en psykiatriker som mötte minnessjuka och deras familjer varje dag. Han såg i sitt dagliga arbete hur de kognitiva sjukdomarna ofta var förenade med skamkänslor. Man pratade helst inte om sjukdomen, inte ens mellan livskamrater.

Bere Miesen ville bryta tystnaden kring de kognitiva sjukdomarna och inte minst Alzheimers sjukdom och skapa en plats där både patienter, anhöriga och andra kunde mötas och utbyta erfarenheter i en trygg miljö. Så föddes idén om Alzheimer Café é, en avslappad och informell miljö för umgänge och samtal om de erfaren­ heter, känslor och funderingar som dessa sjukdomar skapar.

Snart spred sig idén och idag är Alzheimer Café en internationell företeelse med verksamhet i flera europeiska länder, i USA och Kanada.

Idén med och upplevelsen av Alzheimer Café har uttryckts väldigt väl av en reporter som besökte ett Alzheimer Café i Storbritannien:

”Precis som alla andra blev jag djupt berörd och ville lära känna varje person som var där. Jag kände så mycket blandade känslor, i början var jag led­ sen för de människor som insjuknat, men gruppen utbildade mig om integritet, om medmänsklighet och humor och mod att möta sjukdomen. Oftast var det de personer som själva hade en minnessjukdom som fanns där för mig och hjälpte mig att förstå.”

Ökande intresse för Alzheimer Café i hela landet Sedan det första Alzheimer Café  startades i Ersta har intresset växt och accelererat kraftigt. Idag är 16 Alzheimer Café verksamma runt om i Sverige och fler blir det inom den närmsta framtiden!

Alzheimer Sverige spelar en framträdande roll i verksamheten. Vi bevakar och för metoden vidare, deltar med organisation, marknadsföring och bokning av föredragshållare och underhållning. Allt sker i samarbete med kommuner och ett antal organisationer, bland annat Röda Korset, studieförbunden Sensus och Bilda, Blomsterfon­den och många fler.

TEXT: GUNNAR EKBERG

ARTIKELN PUBLICERADES I ALZHEIMER SVERIGES TIDNING MINNESVÄRT 2/2016. CITERA OSS GÄRNA – MEN ANGE ALLTID KÄLLA. VILL DU PRENUMERERA? KLICKA HÄR