Ett enat Europa för de kognitiva hjärnsjukdomarna.

28-31 november pågår den europeiska samarbetsorganisationen Alzheimer Europes 28:e konferens om Alzheimers sjukdom och andra svåra kognitiva hjärnsjukdomar. Konferensen arrangeras i år i Barcelona, Spanien med  temat "Making dementia a European priority"

Under tre dagar samlas 800 deltagare från 46 länder för att utbyta erfarenheter och förenas kring en europeisk strategi och prioritering av personer med kognitiva hjärnsjukdomar i samhället.

Alzheimer Sverige har varit medlemmar i Alzheimer Europe sedan 1986 deltar på konferensen och arbetar aktivt för att förbättra tillvaron och tillvarata de mänskliga rättigheterna hos de människor som lever med en svår kognitiv hjärnsjukdom. 

För första gången har Sverige även fått en plats i Alzheimer Europes styrelse, något vi är mycket stolta över!

Inför öppnandet av årets konferens valdes Karin Westerlund in som ny ledamot i Alzheimer Europes styrelse där 12 personer ingår:

 • Iva Holmerová, Chairperson (Czech Republic)
 • Charles Scerri, Vice-Chairperson (Malta)
 • Maria do Rosário Zincke dos Reis, Honorary Treasurer (Portugal)
 • Jim Pearson, Honorary Secretary (UK-Scotland)
 • Stefanie Becker (Switzerland)
 • Marco Blom (Netherlands)
 • Sabine Jansen (Germany)
 • Pat McLoughlin (Ireland)
 • Sirpa Pietikäinen, MEP (Finland)
 • Helen Rochford Brennan, Chairperson of the European Working Group of People with Dementia (Ireland)
 • Jesús Rodrigo (Spain)
 • Karin Westerlund (Sweden)

Läs mer om konferensen i Alzheimer Europes nyhetsbrev här: