Alzheimer Örebro höjer rösten om det digitala utanförskapet

Alzheimer Örebros ordförande Sven Larsson höjer återigen rösten för hur den digitala utvecklingen skapar onödiga utanförskap. I tidningen Metro, upplagan för Stockholmsregionen och Mellansverige, har han inte bara en debattartikel. Han meddelar att han fått hela löpsedeln och större delen av förstasidan också.

Digitaliseringen i Sverige går i rasande fart. Information måste hämtas på nätet. Alltmer blir kontantlöst. Man kan ibland inte ens gå på en offentlig toalett utan en mobiltelefon. Samtidigt som många entusiastiskt driver på digitaliseringen och menar att den är oundviklig och problemen bara är en generationsfråga så är sanningen att kognitiv funktionsnedsättning är ett handikapp som många gånger förbises. Medan vi handikappanpassar för andra typer av funktionsnedsättningar glömmer vi bort de människor som drabbas av svåra hjärnsjukdomar.

Läs gärna debattartikeln, Digitaliseringen skapar klyftor och utanförskap som också ligger på nätet.

Glöm inte bort att vi och tre andra Alzheimerorganisationer i Norden har lagt fram en gemensam deklaration om ett demensvänligare samhälle. Punkt 7 handlar om en önskan om att förbli en del av det digitala samhället. Önskan lyder så här:

"Vi vill att samhället tar mer hänsyn till att vi har svårt att agera i det digitala samhället. Vi har svårt att komma ihåg koder till kreditkort, hantera digital offentligt information samt har problem att köpa tågbiljetter till bussar och tåg och tåg om vi inte får hjälp av andra människor. Därför önskar vi ett det utvecklas alternativa sätt att göra det digitala samhället mer tillgängligt för personer med minnessjukdomar."

Hela Köpenhamnsdeklarationen om ett demensvänligare samhälle har du här.

Köpenhamnsdeklarationen om ett demensvänligare samhälle lades fram i november 2016.