Alzheimer Örebro i Aftonbladet om digitalt utanförskap

Ordföranden i Alzheimer Örebro, Sven Larsson, har nyligen publicerat ett debattinlägg i Aftonbladet, som handlar om att de digitala klyftorna i ökar i samhället. Kontantlösa biografer och restauranger, information som måste hämtas på nätet om tågtider, att kunna gå på en offentlig toalett kan kräva att man har och kan hantera en mobiltelefon. Det är exempel på den digitala utveckling som ofta hyllas i vårt samhälle, men som faktiskt begränsar personer med kognitiva proble

Myndigheter, organisationer och företag måste bli medvetna om problemet och behålla personliga och manuella tjänster, menar Sven Larsson som tycker att Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet måste bli mer aktiva med föreskrifter. Digital teknik som är rätt använd ska hjälpa och inte stjälpa gruppen med kognitiv funktionsnedsättning.

Men okunnigt och okänsligt utvecklad kan den också innebära att människor med måttliga kognitiva funktionshinder förlorar år av oberoende, självständighet och delaktighet i samhället, avslutar Sven Larsson.

Alzheimer Örebro firar för övrigt 25-årsjubileum i år. Detta firas den 30 november i Örebro, läs mer här.