Alzheimer Sverige: sluta fyll i enkäter åt äldre om äldreomsorgen

I dag ryter Alzheimer Sverige till. Ordförande Krister Westerlund och tidningen Minnesvärts reporter Lena Breitner kräver i en debattartikel i Dagens Samhälle att Socialstyrelsen ska lägga ner sin årliga undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Den ni vet som på hösten resulterar i rapporten Så här tycker äldre om äldreomsorgen och som gör att kommuner slår sig för bröstet och påstår att de nu vet vad de äldre tycker om äldreomsorgen.

 
Stockholms stads äldrenämnd borde ha reagerat. Diagrammet till vänster är talande.

Problemet är att det inte är sant. Vi vet inte alls vad "de äldre" tycker om äldreomsorgen, eftersom det nästan aldrig är de som berörs som svarar. I Stockholms stad fylls till exempel 72 procent av inkomna enkäter gällande särskilda boenden i enbart av "någon annan".

Läs gärna vår debattartikel och tänk efter. Anhöriga, vänner, bekanta, gode män, förvaltare och personal inom hemtjänsten och på särskilda boenden vill säkert väl när de fyller i enkäten. Men gör det inte.

Sluta fyll i enkäten. Ni är så många som gör det att undersökningen inte längre handlar om vad "de äldre" tycker. Era svar misstolkas av politiker och tjänstemän, som låtsas att de boende är beslutsföra människor som både kan och vill fylla i enkäter.

Socialstyrelsen planerar att skicka ut nästa undersökning i mars månad. Den går till omkring 220 000 människor som vid årsskiftet 2017/18 var 65 år fyllda och som hade hemtjänst eller bodde på särskilt boende. Personer med enbart matlåda och/eller larm ingår ej i undersökningen. Läs mer om varför ni ska slänga undersökningen i papperskorgen. 

Här kan du se vilka frågor som ställs:

 

 
Fråga ur Socialstyrelsens enkät till minnessjuka om hur det är på demensboendet.

 
Anhöriga till minnessjuka har lärt sig att inte fråga vad de åt till lunch, eftersom det kan trigga oro.


 Är byte av personal och aktiviteter något våra äldre har koll på?

 
Alla kanske inte ser, andra kanske är konstant sängliggande. Är det ett dåligt betyg att då svara "vet inte"?

 
Brukar du kunna påverka tider som du vill duscha?