Alzheimerföreningen Sverige har tagit emot över 80 000 samtal från anhöriga

1997 startade Alzheimerföreningen Sverige sin telefonrådgivning. I dag är det en stor del av vår verksamhet, för vi får väldigt många samtal. I genomsnitt 20 samtal per dag. Alla samtal kräver gott omdöme och fingertoppskänsla från personalen som arbetar med rådgivningen. Inga frågor är tabu eller dumma och självklart är det sekretess kring samtalen och man får lov att vara anonym.

Vi har räknat på det och fått det till att vi har tagit emot över 80 000 samtal sedan starten. Många av de som ringer är anhöriga. Men vad frågar de om?

Svaret är ofta hur de ska få sin anhörige till en läkare. Andra våndas över om det är okey eller inte för den demenssjuke att köra bil. Just de här frågorna tar vi upp i Alzheimertidningens 2/2015,som handlar om att vara anhörig.

Vissa frågor som anhöriga har kan ibland vara svåra att formulera, därför att problem som måste lösas och beslut som ska fattas ibland känns övermäktiga. I vilken ände ska man börja egentligen? Och vad finns det att välja emellan?

Alzheimer Café är platsen dit personer med minnessjukdom och anhöriga kan komma för att i lugn och ro lyssna på ett föredrag och bli lite klokare.
Vi besökte Alzheimer Café i Malmö, där en före detta stadsjurist berättade om vilka rättigheter människor med kognitiva hjärnsjukdomar har. Vilka lagar som gäller, vad en god man får göra och inte göra. Visste du att du som anhörig också har rättigheter?

Visste du förresten att du, genom ett medlemskap kan vara med att förändra livet för personer med minnes­ sjukdom? Våra bidrag grundar sig nämligen på föreningens medlemsantal.

Ju fler vi är, ju större skillnad kan vi göra. Skänkt en tidning och ett medlemskap till någon du tycker om. Det kostar bara 200 kronor för ett år och 2 000 för ett livsvarigt medlemskap, klicka här för mer information.