Alzheimerföreningen Sverige i Ljubljana på Alzheimer Europes 25:e kongress


På Alzheimerkonferens i Ljubljana. Här är Alzheimerföreningen Sveriges representanter Kristina och Krister Westerlund tillsammans med Alzheimer Europes högste chef Jean Georges.

I veckan pågår den europeiska samarbetsorganisationen Alzheimer Europes 25:e konferens om Alzheimers sjukdom och andra svåra kognitiva hjärnsjukdomar. I år hålls den i Ljubljana, Slovenien, och naturligtvis är Alzheimerföreningen Sverige där och representerar. Vi har ju varit medlemmar i Alzheimer Europe sedan 1986 och har flitigt deltagit på dessa mycket intressanta konferenser.

Årets konferens har som tema ”Dementia – putting strategies and research into practise” och handlar om att titta på forskning som visar på hur man förbättrar levnadsvillkoren för personer med Alzheimers sjukdom och andra svåra kognitiva hjärnsjukdomar.

Bland huvudtalarna hittar vi en svensk forskare, nämligen Bengt Winblad från Karolinska institutet, som i morse talade under temat "New medicines for Alzheimer’s disease: Lessons from past failures and perspectives for the future", det vill säga om vilka misstag som har gjorts vid framtagningen av Alzheimermediciner och vad vi kan lära oss av dessa.

Detta är mycket viktiga frågor eftersom Alzheimer Europe för närvarande genom Glasgow-deklarationen driver frågan om att ta fram en gemensam europeisk demensstrategi för att bland annat mer strategiskt och samordnat bedriva framtidens demensforskning.

Allt handlar inte om forskarföreläsningar. En av de saker som förevisas på Alzheimer Europes konferens är Dementia Detectives. Man blir lite full i skratt bara av namnet. Det visar sig vara en entimmes lång workshop för tonåringar med syfte att inte bara upplysa om Alzheimers och andra svåra kognitiva hjärnsjukdomar, utan även att lära dem att se små tecken på sjukdomen, samt inte minst berätta för dem hur man gör världen lite bättre för personer som har drabbats av någon av sjukdomarna. Kul idé där ungdomarna delas in i olika grupper vid namn Sherlock, Marple, Morse och Columbo och får börja med att skriva ned vad de vet om demenssjukdomar.

Arrangör av årets konferens är Alzheimer Europe och Alzheimer Slovenija

TEXT: LENA BREITNER