Professor Elisabet Londos, Lunds universitet  och överläkare vid Minneskliniken vid Skånes universitetssjukhus, och professor Anders Wimo, Karolinska institutet, får 2016 års Inga Sandeborgs pris. Priset ska gå till framstående vetenskapliga arbeten rörande Alzheimers sjukdom eller andra degenerativa sjukdomar i centrala nervsys

Juryns motivering är:

”Elisabet Londos har framgångsrikt gett sjukdomen Lewy body-demens ett ansikte”.

Samt för Anders Wimo:

”för hans framstående hälsoekonomiska studier rörande förekomst och kostnader av demenssjukdomar i världen.”

 
Elisabet Londos, ledande expert på LBD i Sverige.

Elisabet Londos är Sveriges främsta expert på Lewy body sjukdom, en kognitiv hjärnsjukdom som ungefär 20 000 svenskar beräknas leva med. Förutom hennes stora engagemang för sina patienter är hon känd som föreläsare som med ord, bilder och videosekvenser öppnar ögonen för Lewy Body-patientens värld.

Anders Wimo är familjeläkare i Hälsingland och professor vid Karolinska institutet. Han arbetar både nationellt och internationellt med beräkningar av utbredning av minnessjukdomarna samt dess kostnader. Beräkningarna är ett viktigt underlag för att uppmärksamma makthavare om vikten av att satsa på forskning, vård och omsorg kring Alzheimers sjukdom och andra kognitiva hjärnsjukdomar.

Pristagarna av Inga Sandeborgs pris får dela på 125 000 kronor. Priserna delades ut vid Läkaresällskapets årshögtid den 15 november.