Alzheimerläkemedel kostar 26 kronor i månaden - alltför få ges chans att prova

Inför Internationella Alzheimerdagen på onsdag vill patient- och anhörigföreningen Alzheimer Sverige uppmärksamma vikten av att få diagnos och medicinsk behandling. Varje dag utvecklar 71 svenskar en minnessjukdom. Många av dem får aldrig diagnos och behandling, trots att det funnits alzheimerläkemedel sedan 1997.

Onsdagen den 21 september är det Internationella Alzheimerdagen då fokus sätts på minnessjukdomar som Alzheimers sjukdom, Lewy body sjukdom, frontallobsdemens och vaskulär demens. För Alzheimer Sverige, som har uppdraget i Sverige att manifestera dagen, är rätten till diagnos och behandling i fokus.

Vi lever i en spännande tid, säger Alzheimer Sveriges ordförande Krister Westerlund. Vi väntar på nästa generations Alzheimerläkemedel. Det finns flera kandidater i fas III-studier.

Samtidigt är det häpnadsväckande att så få svenska patienter får prova de symptomlindrande läkemedel som är godkända. Patenten för läkemedlen som kom i slutet på 90-talet är borta och priset för läkemedelskopior är väldigt lågt.

I dag vet vi att dagens Alzheimerläkemedel kan underlätta vardagen för patienterna vars liv kan förlängas upp till arton månader. Forskningen har visat att det är tiden i hemmet som förlängs, inte tiden på ett demensboende.

När Socialstyrelsen 2014 granskade vård och omsorg för patienter med minnessjukdomar visade det sig att bara trettio procent av landets omkring 100 000 patienter med Alzheimers sjukdom hade fått en diagnos och symptomlindrande Alzheimerläkemedel. I Skåne, som i våras antog en strategisk plan för en jämlik demensvård, beräknas hälften av de drygt 21 000 personer med en minnessjukdom ha en diagnos varav hälften av dessa har fått symptomlindrande läkemedelsbehandling.

Det här är absurt, säger Krister Westerlund. Det billigaste Alzheimerläkemedlet kostar numera 26 kronor per månad. Med det priset kommer många patienter inte upp i högkostnadsskyddet på 2 200 kronor per år. Varför förskrivningen hålls tillbaka är obegripligt.

I våras tog partierna i Region Skåne enhälligt beslut om en strategisk plan för en jämställd demensvård. Läkemedelsförskrivningen ska öka kraftigt. Dessutom ska fler diagnoser sättas. Tusentals skånska patienter kommer att beröras och förhoppningen är att även andra landsting kommer att kopiera den skånska planen.

Ett av de viktigaste besluten är att Region Skåne ska utrota den starkt kritiserade diagnosen Demens UNS som mer än hälften av patienterna får i primärvården, säger Krister Westerlund.

Demens UNS står för Demens Utan Närmre Specifikation.

Det betyder på ren svenska att läkaren inte bryr sig eller har för liten kunskap. Diagnosen är tyvärr att betrakta som en garanti för att patienten inte får läkemedelsbehandling.

Alzheimer Sveriges huvudarrangemang av Internationella Alzheimerdagen manifesteras i år på Malmö Live dit Sven Wollter, Mikael Neumann och professor Elisabet Londos kommer för att underhålla och föreläsa, läs mer här.

Vår uppgift är att sprida kunskap så att så många som möjligt får den diagnos och behandling de har rätt till, säger Krister Westerlund. Det är därför vi hoppas att så många som möjligt ska komma till Internationella Alzheimerdagen på Malmö Live.