Författaren, sångerskan och bloggaren Ann Allan kommer i oktober ut med boken ”Jag såg något i dina ögon, mamma”. Den handlar om Ann Allan och hennes mamma, vilken för tio år sedan avled i en demenssjukdom. Titeln är väl vald. Ann Allan minns hur det plötsligt glimtade till, en kort sekund, i mammans ögon. Ögonen uttryckte något som inte hörde ihop med hennes mamma. Ann Allan insåg att något inte stod rätt till, men hon förstod inte då vad det var.

Ann Allan fick aldrig veta vilken sjukdom hennes mamma led av.

– Det gjordes ett litet test, men mamma fick aldrig någon diagnos, säger hon. Då hade man inte alls den kunskap som man har i dag. Det fanns bara ett ålderdomshem och en vårdcentral ute på landet.

Vad vill hon då ha sagt med sin bok?

– Jag beskriver sorgen i att se en nära förändras. Och jag försöker ge av den erfarenhet jag har, vad gäller att tackla alla de olika situationer som uppstår runt en människa vars personlighet succesivt förändras.

Ann Allan kommer under hösten att bland annat besöka Alzheimer Café för att berätta om och läsa ur sin bok. På hemsidan www.annallan.se finns mer info om boken, som går du kan hitta i en bokhandel eller på nätet här eller här.

Texten har tidigare varit införd i Alzheimertidningen 3-4/2014

Ann Allans bok, Jag såg något i dina ögon, mamma