Antalet drabbade av Alzheimers och andra kognitiva hjärnsjukdomar ökar – ett nytt fall var 3:e sekund

I dag lades den årliga World Alzheimer Reportfram av Alzheimer’s Disease International, ADI, paraplyorganisationen, där vi på Alzheimerföreningen Sverige är Sveriges representant.

I World Alzheimer Report 2015 beräknas antalet drabbade i världen av Alzheimers och andra svåra kognitiva hjärnsjukdomar. En explosionsartad utvecklings sker i låg- och medelinkomstländer, framför allt märks det i Asien. World Alzheimer Report ges ut av Alzheimer's Disease International, ADI, där Alzheimers Sverige är Sveriges representant.

Den senaste rapporten visar att antalet fall av Alzheimers och andra svåra kognitiva hjärnsjukdomar ökar i skrämmande takt i världen.

Tidigare beräkningar har uppskattningen att en människa drabbas var fjärde sekund. Nu är bedömningen att en människa drabbas var tredje sekund (eller 3,2:e för att vara exakt).

Antalet drabbade och kostnaderna för demenssjukdomarna har också skrivits upp. I dag uppskattas att 46,8 miljoner människor i världen lever med Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, pannlobsdemens, Lewy Bodys sjukdom eller någon annan form av demenssjukdom. Inom tjugo år beräknas antalet drabbade vara dubbelt så många.

World Alzheimer Report 2015 visar också att samhällskostnaderna för demenssjukdomarna har ökat markant. Sedan senaste beräkningen gällande 2010 har det skett en ökning i kostnaderna med 35 procent och är nu uppe i 818 miljoner dollar, vilket är mer än marknadsvärdet på Apple eller Google, konstaterar ADI. Hade Alzheimers varit ett land hade den varit den 18:e största ekonomin i världen.

Den senaste tiden har svensk media kunnat berätta om minskad risk att drabbas av  Alzheimers sjukdom och andra svåra kognitiva hjärnsjukdomar. Det är helt korrekt. Men nu gäller det att hålla rätt på begreppen.

World Alzheimer Report 2015 berättar att prognoserna i  exempel Europa har fått skrivas ner, medan däremot antalet fall ökar kraftigt i andra delar av världen, i synnerhet i Asien och Afrika. Orsaken till de uppskrivna prognoserna handlar bland annat om ökad livslängd men också förändrad livsstil i många utvecklingsländer, till exempel Indien och Kina. Den stora utmaningen ligger alltså i utvecklingsländerna.

 
Ur World Alzheimer Report 2015

De nedskriva prognoserna i Europa, i synnerhet i Västeuropa, tros bero på att man mera strategiskt arbetat med livsstilsfrågor som är kopplade till diabetes, hjärt/kärlsjukdomar och stroke, som i sin tur sänker riskerna för att drabbas av Alzheimers och andra svåra kognitiva hjärnsjukdomar.

En annan faktor som lett till att man skrivit ner prognoserna är att man tidigare byggt de europeiska prognoserna på personer som har varit 85 år i mitten på 80-talet (födda kring sekelskiftet) medan de nya prognoserna bygger på personer som varit födda ett kvarts sekel senare. Det är helt enkelt två olika generationer där den senare har en klart högre utbildning. Faktorn hög utbildning anses vara viktigt för att minska risken för att drabbas av en svår kognitiv hjärnsjukdom.

Vi på Alzheimerföreningen Sverige konstaterar även att personer födda på 20-talet var tonåringar under andra världskriget, då ransonering rådde. Vi hade en ganska mager kost och cyklade och gick mycket.

World Alzheimer Report 2015 har du här: WorldAlzReport15.

Rapporten finns också som sammanfattning här: WorldAlzReport15Summary

Text: Lena Breitner

CITERA OSS GÄRNA. TÄNK OCKSÅ PÅ ATT ALZHEIMERGÅTAN LIGGER HOS MÄNNISKAN, INTE HOS MÖSS. STÖD KLINISK PATIENTNÄRA FORSKNING VIA STIFTELSEN ALOIS ALZHEIMER. SÄTT IN DITT BIDRAG PÅ BG 900-3393 ELLER PG 90 03 39-3.