AstraZeneca och Eli Lilly får snabbspår för läkemedelskandidaten AZD3293

Läkemedelsföretagen AstraZeneca och Eli Lilly har i ett pressmeddelande tillkännagivit att de fått ett snabbspår av amerikanska US Food and Drug Administration, FDA, för sin läkemedelskandidat mot Alzheimers sjukdom AZD3293.

Läkemedelskandidaten befinner sig just nu i fas III och är tänkt att användas vid tidig Alzheimers sjukdom. Det så kallade snabbspåret, FDA Fast track, syftar till att påskynda utveckling och utvärdering av läkemedel för behandling av allvarliga sjukdomar eller där man helt saknar behandlingsalternativ.

Det har gått många år utan framsteg vad gäller läkemedel mot Alzheimers sjukdom. I dag finna endast symptomlindrande mediciner på marknaden. Målet är i dag att finna bromsmediciner och eller vacciner.

Det är läkemedelsbolagen som ansöker om och ges klartecken om FDA:s gräddfil, som alltså syftar till snabbt få till stånd ett läkemedelsgodkännande om kandidaten visar sig klara utvärderingarna.

AZD3293 är en så kallad småmolekylhämmare som hämmar enzymet BACE, beta secretase cleaving exzyme, som hjälper till att producera peptiden amyloid beta, som i sin tur bildar plack i hjärnan vid Alzheimers sjukdom.

Enligt nyhetstjänsten Biostock har flera större läkemedelsbolag fokus på BACE för att bromsa sjukdomsförloppet, men då för de senare faserna av Alzheimers sjukdom. Det gäller bland annat Merck & Co som har kandidaten MK-8931 i klinisk prövning, Biogen som samarbetar med Eisai om E2609 och Novartis med BA-CE-hämmare.

Oavsett om man utvecklar läkemedel för sen eller tidig fas av Alzheimers sjukdom är målet med BACE alltså att bromsa sjukdomsutvecklingen.

Fas I-studierna för AZD3293 startade 2012. År 2014 meddelade AstraZeneca och Eli Lilly att man tillsammans avsåg att utveckla läkemedelskandidaten, där Eli Lilly skulle leda den kliniska utvecklingen och AstraZeneca tillverkningen om kandidaten går igenom.