Bistånd, kontaktperson och god man. F d stadsjurist talar på Alzheimer Café på onsdag

På onsdag den 29 april klockan 18 kommer Malmö stads tidigare stadsjurist Lena Zethreaus till Alzheimer Café i Malmö för att tala om olika lagar och begrepp som är viktiga att känna till för drabbade och anhöriga vid Alzheimers sjukdom och andra svåra kognitiva hjärnsjukdomar.

Lena Zethreaus kommer att i sitt föredrag beröra socialtjänstlagen och LSS, lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade, som styr mycket kring vilken hjälp och stöd personer med demenssjukdom kan få. Just det här stödet kallas för bistånd och kan faktiskt innehålla väldigt mycket, vilket vi också ska få veta mer om. Vad är egentligen skälig levnadsnivå? Lena Zethreaus kommer även att tala om god man och förvaltarskap, men hon vill också slå ett slag för möjligheten att få en kontaktperson, något som fler borde känna till.

Alzheimer Café hålls på Dammfrigården, som ligger på Korsörvägen 1 (Korsningen Köpenhamnsvägen-Mariedalsvägen)

Arrangörer är Alzheimerföreningen i Malmö, riksorganisationen Alzheimerföreningen Sverigesamt Studieförbundet Vuxenskolan.

ALZHEIMER CAFÉ ÄR ETT INTERNATIONELLT KONCEPT SOM STARTADE I HOLLAND 1997 AV PSYKIATERN BÈRE MIESEN. SYFTET ÄR ATT DRABBADE AV SVÅRA KOGNITIVA HJÄRNSJUKDOMAR OCH DERAS ANHÖRIGA SKA TRÄFFAS UNDER AVSLAPPNADE FORMER. I KONCEPTET INGÅR ALLTID NÅGON TYP AV FÖREDRAG OCH ARRANGEMANGET SKA VARA GRATIS. MÅLET ÄR ATT BRYTA ISOLERING OCH HÖJA KUNSKAPER OM DEMENSSJUKDOMARNA. ALZHEIMER CAFÉ FINNS I DAG PÅ FLERA OLIKA PLATSER I SVERIGE OCH DRIVS I OLIKA SAMARBETSKONSTELLATIONER DÄR ALZHEIMERFÖRENINGEN SVERIGE ALLTID INGÅR. 2006 STARTADES SVERIGES FÖRSTA ALZHEIMER CAFÉ PÅ ERSTA DIAKONI.