I höst gjorde Örebro läns bildningsförbund en kort film med intervjuer för att visa vad bra samarbete kan innebära. 
Läs mer här.