Ny checklista för anhöriga till personer med demensjukdom

Geriatriska Kliniken på Universitetssjukhuset Örebro, Alzheimer Örebro Län, Anhörigcentrum Örebro och Ängens minnesmottagning Örebro har tagit fram en ny checklista för anhöriga till personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt. Checklistan tar upp saker som kan vara viktiga att tänka på och är tänkt att användas som ett stöd i vardagen.

Checklistan för anhöriga till personer med demenssjukdom har tagits fram i ett samarbete mellan flera aktörer i Örebro län. Geriatriska kliniken på Univeristetssjukhuset, Alzheimer Sverige, Anhörigcentrum och Ängens minnesmottagning står bakom initiativet som är tänkt att fungera som ett stöd i vardagen. Checklistan spänner över flera områden och flertalet av förslagen kan du som närstående klara av själv, medan det för andra punkter är lättare att rådfråga någon som är insatt i frågan.

Det är bra att göra förändringar så tidigt som möjligt under sjukdomen då för då har den närstående störst möjlighet att lära sig nya hjälpmedel såväl som nya rutiner. Checklistan innehåller råd och förslag på hur du som närstående kan lära dig nya rutiner i hemsituationen, minnestips och råd som kan underlätta i vardagen, ser över mediciner och kontakter samt ekonomiska råd.

Du hittar hela checklistan för anhöriga här.