OFTA EN MAN

8 av 10 som insjuknar är män. De flesta som insjuknar är omkring 80 år gamla, men det finns patienter som är i 50-årsåldern.

VILDA DRÖMMAR – SKILDA SOVRUM

Ofta ett första tecken med skilda sovrum om patienten lever i en parrelation. Patienten sover oroligt då REM-sömnen, eller drömsömnen som den ofta kallas, är störd. De vilda drömmarna upplevs ofta som obehagliga. Människor i drömmarna saknar ofta ansikten.

SVÅRT MED AVSTÅNDSBEDÖMNING

Patienterna får ofta problem med att bedöma avstånd. De sätter sig konstigt på en stol, har svårt att hälla upp i ett glas eller går till exempel in i en dörr.

LÅNGSAM OCH STEL

Tar det lång tid innan personen svarar? Börjar personen bli stel? Om patienten söker vård för det här tänker läkaren kanske på Parkinson, men skakningarna saknas ofta.

GOD INSIKT OCH DÖLJER FAKTA

LBD-patienter är intellektuellt välbevarade och har ofta god insikt. De är medvetna om att det som de ser inte finns. De berättar ofta inte om vad de upplever. Har bra minne, men kan få problem med siffror.

FELBEHANDLADE OCH MISSFÖRSTÅDDA

Av flera skäl är LBD-patienter ofta felbehandlade. Kunskapen om sjukdomen hos läkarkåren är begränsad. Patientkategorin kan tyvärr dyka upp inom psykiatrin, men de har alltså inte psykotiska upplevelser och flera neuroleptika förvärrar symptomen och är dessutom direkt dödliga. Många LBD-patienter får en Parkinsondiagnos, men Parkinsonmedicinen gör dem bara kroppsligt bättre medan deras psykiska tillstånd försämras. Lösningen är att minska Parkinsonmedicinen och helst sätta in Alzheimermedicinen acetylkolinesterashämmare innan man börjar ge Parkinsonmedicinen.

DIFFUSA PROBLEM

Förr i tiden trodde man att Lewy bodies bara satt i hjärnan, men sedan slutet på 90-talet har det visat sig att de påverkar nervsystemet, som finns i hela kroppen. Att ha problem i andra delar av kroppen, till exempel förstoppning, är vanligt hos LBD-patienter.

OTROLIGT TRÖTTA

En LBD-patient kan sova 12-16 timmar på ett dygn. Det finns extrema exempel på de som sover 3 eller 5 dygn i sträck. Sedan är de vakna i motsvarande grad.

DEPRIMERADE

Kombinationen hallucinatoriska tankar, god sjukdomsinsikt och ett väl bevarat intellekt gör att LBD-patienter ofta blir väldigt deprimerade. Självmordsrisk finns.

Vill du veta mer om Lewy body sjukdom?

Mer information hittar du på vår hemsida under följande länkar: