Deltagare sökes till forskning om Alzheimers sjukdom och upplevelser av parrelationen

Har du eller din partner diagnosen Alzheimers sjukdom? Lever du i en parrelation? Nu genomförs en studie om den intima parrelationen vid Alzheimers sjukdom vid Stockholms universitet och Linköpings universitet. Nu söks intervjupersoner till studien.

I intervjuerna kan man till exempel prata om sina tankar om kärlek och närhet , sexuell lust, problem och möjligheter i samlivet när man lever med Alzheimers sjukdom.

 
Linn Sandberg

Deltagande är frivilligt och alla deltagare är anonyma. Ansvariga för studien är fil dr. Linn Sandberg, genus- och äldre-forskare, Stockholms universitet samt professor i geriatrik med dr. Jan Markusson, Linköpings universitet.

För mer information och för att anmäla intresse kontakta: Linn Sandberg, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Stockholms universitet,
 106 91 Stockholm

E-post: linn.sandberg@gender.su.se
Telefon: 08-674 73 32 eller 073-211 16 12